• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 10 läkemedelsträffar

Varav 10 godkända eller registrerade

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
50 mg
Kapsel, hård
lisdexamfetamindimesilat
Hum
--
Shire Pharmaceuticals Ireland
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
--
40 mg
Kapsel, hård
lisdexamfetamindimesilat
Hum
--
Shire Pharmaceuticals Ireland
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
--
70 mg
Kapsel, hård
lisdexamfetamindimesilat
Hum
--
Medartuum AB
Spanien
20 mg
Kapsel, hård
lisdexamfetamindimesilat
Hum
--
Shire Pharmaceuticals Ireland
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
--
30 mg
Kapsel, hård
lisdexamfetamindimesilat
Hum
--
Shire Pharmaceuticals Ireland
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
--
70 mg
Kapsel, hård
lisdexamfetamindimesilat
Hum
--
Shire Pharmaceuticals Ireland
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
--
60 mg
Kapsel, hård
lisdexamfetamindimesilat
Hum
--
Shire Pharmaceuticals Ireland
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
--
70 mg
Kapsel, hård
lisdexamfetamindimesilat
Hum
--
Shire Pharmaceuticals Ireland
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
--
50 mg
Kapsel, hård
lisdexamfetamindimesilat
Hum
--
Shire Pharmaceuticals Ireland
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
--
30 mg
Kapsel, hård
lisdexamfetamindimesilat
Hum
--
Shire Pharmaceuticals Ireland
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies