• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 111 läkemedelsträffar

Varav 111 godkända eller registrerade

Godkända eller registrerade läkemedel

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
Haemophilus influenzae typ B polysackarid
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
--
Emulsion och suspension till
Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion
influensavirus A/Vietnam/1194/2004
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-liknande stam (NIBRG-14), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
7,5 mikrogram/dos
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
influensavirus A/Vietnam/1194/2004
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-liknande stam (NIBRG-14), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
Seqirus S.r.l, Seqirus S.r.l
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Seqirus GmbH
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Seqirus S.r.l
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
hepatit A-virus, inaktiverat antigen
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette
Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), stam 1331, levande försvagad
Hum
--
AJ Vaccines A/S
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GSK Vaccines S.r.l.
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur,
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur,
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
AJ Vaccines A/S
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
AJ Vaccines A/S
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
AJ Vaccines A/S
--
--
Suspension och brusgranulat till oral
Suspension och brusgranulat till oral suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Valneva Sweden AB
--
--
Injektionsvätska, suspension
fästingburet encefalitvirus (TBE)
fästingburet encefalitvirus (TBE), inaktiverat antigen
Hum
--
GSK Vaccines GmbH
--
--
Injektionsvätska, suspension
fästingburet encefalitvirus (TBE)
fästingburet encefalitvirus (TBE), inaktiverat antigen
Hum
--
GSK Vaccines GmbH
--
10 mikrogram/0,5 ml
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
hepatit B-virus, ytantigen (HBsAg)
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
20 mikrogram/1 ml
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
hepatit B-virus, ytantigen (HBsAg)
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
72 miljoner PFU/ml
Injektionsvätska, lösning
vesikulärt stomatitvirus-vektor stam
vesikulärt stomatitvirus-vektor stam Indiana som uttrycker glykoprotein av Zaire Ebolavirus stam Kikwit 1995 (rVSVG-ZEBOV-GP), levande försvagat
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV
--
20 mikrogram/0,5 ml
Injektionsvätska, suspension
hepatit B-virus, ytantigen (HBsAg)
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Seqirus S.r.l
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Seqirus Netherlands B.V.,
--
--
Nässpray, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
AstraZeneca AB
--
--
Injektionsvätska, suspension
influensavirus A/Vietnam/1194/2004
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
Seqirus S.r.l, Seqirus S.r.l
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
influensavirus A/Vietnam/1194/2004
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
Seqirus S.r.l, Seqirus S.r.l
--
--
Injektionsvätska, suspension
influensavirus A/Vietnam/1194/2004
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
Seqirus S.r.l, Seqirus S.r.l
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
fästingburet encefalitvirus (TBE)
fästingburet encefalitvirus (TBE), inaktiverat antigen
Hum
--
Pfizer Innovations AB
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
fästingburet encefalitvirus (TBE)
fästingburet encefalitvirus (TBE), inaktiverat antigen
Hum
--
Pfizer Innovations AB
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
MSD VACCINS
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
MSD VACCINS
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
MSD VACCINS
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
MSD VACCINS
--
1440 ELISA U/ml
Injektionsvätska, suspension
hepatit A-virus, inaktiverat antigen
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
10 mikrogram
Injektionsvätska, suspension
hepatit B-virus, ytantigen (HBsAg)
Hum
--
MSD VACCINS
--
10 mikrogram
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
hepatit B-virus, ytantigen (HBsAg)
Hum
--
MSD VACCINS
--
5 mikrogram
Injektionsvätska, suspension
hepatit B-virus, ytantigen (HBsAg)
Hum
--
MSD VACCINS
--
40 mikrogram
Injektionsvätska, suspension
hepatit B-virus, ytantigen (HBsAg)
Hum
--
MSD VACCINS
--
5 mikrogram
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
hepatit B-virus, ytantigen (HBsAg)
Hum
--
MSD VACCINS
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur,
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur,
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
--
Injektionsvätska, suspension
smittkoppsvirus, stam modifierad Ankara
smittkoppsvirus, stam modifierad Ankara-Bavarian Nordic (MVA-BN), levande försvagat
Hum
--
Bavarian Nordic A/S
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
BGP Products AB
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
BGP Products AB
--
6 mikrogram
Injektionsvätska, suspension
japanskt encefalitvirus, stam SA14-14-2
japanskt encefalitvirus, stam SA14-14-2, inaktiverat
Hum
--
Valneva Austria GmbH
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GSK Vaccines S.r.l.
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
MSD VACCINS
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
MSD VACCINS
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Pfizer Europe MA EEIG,
--
--
Nässpray, suspension
influensavirus A/Vietnam/1203/2004
influensavirus A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) stam (A/Vietnam/1203/2004 MEDI 0141000136), levande försvagat
Hum
--
AstraZeneca AB
--
--
Injektionsvätska, suspension
influensavirus A/Vietnam/1203/2004
influensavirus A/Vietnam/1203/2004 (H5N1), helvirus, inaktiverat, tillverkat i cellkultur
Hum
--
Ology Bioservices Ireland LTD
--
--
Pulver och suspension till
Pulver och suspension till injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
--
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV,
--
--
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV,
--
7,5 mikrogram/dos
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
influensavirus A/Vietnam/1194/2004
influensavirus A/Vietnam/1194/2004 (H5N1)-liknande stam (NIBRG-14), ytantigen, inaktiverat
Hum
--
Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l
--
--
Emulsion och suspension till
Emulsion och suspension till injektionsvätska, emulsion
influensavirus A/Indonesia/05/2005
influensavirus A/Indonesia/05/2005 (H5N1)-liknande stam (PR8-IBCDC-RG2), spjälkat virus, inaktiverat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension i
Injektionsvätska, suspension i flerdosbehållare
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Pfizer Europe MA EEIG,
--
--
Injektionsvätska, suspension i
Injektionsvätska, suspension i endosinjektionsflaska
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Pfizer Europe MA EEIG,
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Pfizer Europe MA EEIG,
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
MSD VACCINS
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
MSD VACCINS
--
2,5 IU
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
rabiesvirus, stam Wistar PM/WI 38-1503
rabiesvirus, stam Wistar PM/WI 38-1503-3M, inaktiverat
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
2,5 IE/ml
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
rabiesvirus, stam Flury LEP, inaktiverat
Hum
--
GSK Vaccines GmbH
--
2,5 IE/ml
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
rabiesvirus, stam Flury LEP, inaktiverat
Hum
--
GSK Vaccines GmbH
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur,
--
--
Pulver och vätska till oral suspension
humant rotavirus, stam RIX 4414
humant rotavirus, stam RIX 4414, levande försvagat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Oral suspension
humant rotavirus, stam RIX 4414
humant rotavirus, stam RIX 4414, levande försvagat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Oral suspension i förfylld oral applikator
humant rotavirus, stam RIX 4414
humant rotavirus, stam RIX 4414, levande försvagat
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Oral lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
MSD VACCINS
--
--
Pulver och suspension till
Pulver och suspension till injektionsvätska, suspension
glykoprotein E (gE), varicella
glykoprotein E (gE), varicella-zostervirus, rekombinant
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
gula febern-virus, stam 17D, levande
gula febern-virus, stam 17D, levande försvagat
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension i
Injektionsvätska, suspension i flerdosbehållare
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension i
Injektionsvätska, suspension i flerdosbehållare
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Pfizer Europe MA EEIG,
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
GlaxoSmithKline Biologicals SA
--
25 mikrogram/0,5 ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Salmonella typhi, Vi polysackarid
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
50 E
Injektionsvätska, suspension
hepatit A-virus, inaktiverat antigen
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV,
--
25 E
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
hepatit A-virus, inaktiverat antigen
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV,
--
25 E
Injektionsvätska, suspension
hepatit A-virus, inaktiverat antigen
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV,
--
50 E
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
hepatit A-virus, inaktiverat antigen
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV,
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
varicellavirus, stam Oka/Merck, levande
varicellavirus, stam Oka/Merck, levande försvagat
Hum
--
GlaxoSmithKline AB
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
varicellavirus, stam Oka/Merck, levande
varicellavirus, stam Oka/Merck, levande försvagat
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV,
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
MCM Vaccine B.V.
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
--
Injektionsvätska, suspension
influensavirus A/Vietnam/1203/2004
influensavirus A/Vietnam/1203/2004 (H5N1), helvirus, inaktiverat, tillverkat i cellkultur
Hum
--
Ology Bioservices Ireland LTD
--
--
Injektionsvätska, suspension, förfylld
Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
influensavirus A/Vietnam/1203/2004
influensavirus A/Vietnam/1203/2004 (H5N1), helvirus, inaktiverat, tillverkat i cellkultur
Hum
--
Ology Bioservices Ireland LTD
--
--
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
AJ Vaccines A/S
--
--
Suspension och vätska till
Suspension och vätska till injektionsvätska, suspension, förfylld spruta
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
--
Enterokapsel, hård
Salmonella typhi, stam ty21a, levande
Salmonella typhi, stam ty21a, levande försvagad
Hum
--
Emergent Netherlands B.V.
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
varicellavirus, stam Oka/Merck, levande
varicellavirus, stam Oka/Merck, levande försvagat
Hum
--
MSD VACCINS
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta
varicellavirus, stam Oka/Merck, levande
varicellavirus, stam Oka/Merck, levande försvagat
Hum
--
MSD VACCINS
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies