• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 35 läkemedelsträffar

Varav 18 godkända eller registrerade och 17 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
5 %
Kräm
urea
Hum
--
ACO Hud Nordic AB
--
15 mg/ml
Granulat till oral lösning
klindamycinpalmitathydroklorid
Hum
--
Pfizer AB
--
200 mg/g
Kräm
glycerol
Hum
--
ACO Hud Nordic AB
--
200 mg/g
Kräm
glycerol
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
200 mg/g
Kräm
glycerol
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
1 %
Kräm
hydrokortison
Hum
--
Trimb Healthcare AB
--
10 mg/g
Kräm
hydrokortison
Hum
--
Trimb Healthcare AB
--
2 mg/ml
Oral lösning
metotrexat
Hum
--
Therakind (Europe) Limited
--
50 mg/g
Kräm
urea
Hum
--
ACO Hud Nordic AB
--
50 mg/g
Kräm
urea
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
50 mg/g
Kräm
urea
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
--
Plåster för provokationstest
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
SMARTPRACTICE ApS
--
20 %
Kutan emulsion
glycerol
Hum
--
ACO Hud Nordic AB
--
20 %
Kräm
glycerol
Hum
--
ACO Hud Nordic AB
--
100 mg/ml
Orala droppar, emulsion
simetikon
Hum
--
ACO Hud Nordic AB
--
--
Koncentrat till oral lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Norgine BV
--
2,5 %
Kutan suspension
selendisulfid
Hum
--
Meda AB
--
0,42 % F
Dentalgel
natriumfluorid
Hum
--
Bioglan AB
--

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

Gå till godkända eller registrerade läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
25 mg
Kapsel, mjuk
etoposid
Hum
--
Baxter Medical AB
--
100 mg
Kapsel, mjuk
etoposid
Hum
--
Baxter Medical AB
--
50 mg
Kapsel, mjuk
etoposid
Hum
--
Baxter Medical AB
--
35 g
Kräm
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Merck Selbstmedikation GmbH
--
20 mg/ml
Schampo
ketokonazol
Hum
--
CCS Healthcare AB
--
--
Plåster för provokationstest
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
SMARTPRACTICE ApS
--
--
Oral lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Vitabalans Oy,
--
--
Oral lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Birger Ledin AB
--
10 mg/ml
Oral emulsion
simetikon
Hum
--
ACO Hud Nordic AB
--
--
Oral suspension i dospåse
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Meda AB
--
--
Oral suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Meda AB
--
500 mg
Tablett
paracetamol
Hum
--
Nordic Drugs AB
--
2,5 %
Kräm
selendisulfid
Hum
--
Meda AB
--
8 mg/ml
Oral suspension
simvastatin
Hum
--
Rosemont Pharmaceuticals Ltd
--
4 mg/ml
Oral suspension
simvastatin
Hum
--
Rosemont Pharmaceuticals Ltd
--
40 mg
Kapsel, mjuk
testosteronundekanoat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Belgien
40 mg
Kapsel, mjuk
testosteronundekanoat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Frankrike
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies