• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 175 läkemedelsträffar

Varav 109 godkända eller registrerade och 66 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
1 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
adrenalintartrat
Hum
--
2care4 ApS,
Tjeckien
1 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
adrenalintartrat
Hum
--
BRADEX S.A.
--
1 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
adrenalintartrat
Hum
--
Ethypharm
--
0,1 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
adrenalintartrat
Hum
--
Ethypharm
--
1 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
adrenalintartrat
Hum
--
Mylan AB
--
40 mg/ml
Orala droppar, lösning
alimemazinhemitartrat
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
250 mg/ml
Injektions-/infusionsvätska, lösning
amikacinsulfat
Hum
--
Laboratorios Tillomed Spain
Laboratorios Tillomed Spain, S.L.U,
--
0,3 mg/dos
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
adrenalin
Hum
--
Bioprojet Pharma
--
0,15 mg/dos
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
adrenalin
Hum
--
Bioprojet Pharma
--
10 mg/ml
Injektions-/infusionsvätska, lösning
apomorfinhydrokloridhemihydrat
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
5 mg/ml
Infusionsvätska, lösning i förfylld spruta
apomorfinhydrokloridhemihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Grekland
5 mg/ml
Infusionsvätska, lösning i förfylld spruta
apomorfinhydrokloridhemihydrat
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
5 mg/ml
Infusionsvätska, lösning
apomorfinhydrokloridhemihydrat
Hum
--
Pharmaceuticals Sales &
Pharmaceuticals Sales & Development Sweden AB
--
3 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
apomorfinhydrokloridhemihydrat
Vet
Hund
Dechra Regulatory B.V.
--
1 g
Rektalsuspension
mesalazin
Hum
--
Tillotts Pharma AB
--
4 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
betametasonnatriumfosfat
Hum
--
Alfasigma S.P.A.,
--
250 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
amikacinsulfat
Hum
--
Vianex S.A.
--
250 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
amikacinsulfat
Hum
--
Orifarm AB
Tjeckien
20 mg/ml + 5
20 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Aspen Pharma Trading Limited,
--
10 mg/ml + 5
10 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Aspen Pharma Trading Limited,
--
5 mg/ml + 5
5 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Aspen Pharma Trading Limited,
--
5 mg/ml
Infusionsvätska, lösning
apomorfinhydrokloridhemihydrat
Hum
--
EVER Neuro Pharma GmbH
--
5 mg/ml
Infusionsvätska, lösning
apomorfinhydrokloridhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Norge
10 mg/ml
Injektionsvätska, lösning i cylinderampull
apomorfinhydrokloridhemihydrat
Hum
--
EVER Neuro Pharma GmbH
--
5 mg/ml
Infusionsvätska, lösning
apomorfinhydrokloridhemihydrat
Hum
--
Ebb Medical AB
Norge
5 mg/ml
Infusionsvätska, lösning
apomorfinhydrokloridhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
10 mg/ml
Injektions-/infusionsvätska, lösning
apomorfinhydrokloridhemihydrat
Hum
--
EVER Neuro Pharma GmbH
--
12,5 mg/ml
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
dobutaminhydroklorid
Hum
--
hameln pharma plus gmbh
--
600 mg/200 mg/245 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Mylan S.A.S.
--
5 mg
Tablett
etilefrinhydroklorid
Hum
--
Sanofi AB
--
150 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalintartrat
Hum
--
PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.
--
500 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalintartrat
Hum
--
PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.
--
300 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalintartrat
Hum
--
PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.
--
300 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalin
Hum
--
Meda AB
--
300 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalin
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Storbritannien och Nordirland
150 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalin
Hum
--
Meda AB
--
16 mg/ml+80 mg/ml
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Aspen Pharma Trading Limited,
--
--
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Kanin
Filavie
--
--
Suspension och vätska till
Suspension och vätska till injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Kanin
Filavie
--
100 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
menbuton
Vet
Får, Get, Häst, Nöt, Svin
aniMedica GmbH
--
100 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
gentamicinsulfat
Vet
Hund, Häst
Franklin Pharmaceuticals Ltd
--
12 000 anti-Xa IE
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
tinzaparinnatrium
Hum
--
LEO Pharma AB
--
18 000 anti-Xa IE
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
tinzaparinnatrium
Hum
--
LEO Pharma AB
--
14 000 anti-Xa IE
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
tinzaparinnatrium
Hum
--
LEO Pharma AB
--
10 000 anti-Xa IE
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
tinzaparinnatrium
Hum
--
LEO Pharma AB
--
20 000 anti-Xa
20 000 anti-Xa IE/ml
Injektionsvätska, lösning
tinzaparinnatrium
Hum
--
LEO Pharma AB
--
16 000 anti-Xa IE
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
tinzaparinnatrium
Hum
--
LEO Pharma AB
--
8000 anti-Xa IE
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
tinzaparinnatrium
Hum
--
LEO Pharma AB
--
150 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalintartrat
Hum
--
ALK-Abelló A/S
--
300 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalintartrat
Hum
--
ALK-Abelló A/S
--
25 mg
Tablett
kodeinfosfathemihydrat
Hum
--
RPH Pharmaceuticals AB
--
1 mg/24 timmar
Depotplåster
rotigotin
Hum
--
UCB Pharma S.A.,
--
8 mg/24 timmar
Depotplåster
rotigotin
Hum
--
UCB Pharma S.A.,
--
Styrkeserie
Depotplåster
rotigotin
Hum
--
UCB Pharma S.A.,
--
2 mg/24 timmar
Depotplåster
rotigotin
Hum
--
UCB Pharma S.A.,
--
6 mg/24 timmar
Depotplåster
rotigotin
Hum
--
UCB Pharma S.A.,
--
3 mg/24 timmar
Depotplåster
rotigotin
Hum
--
UCB Pharma S.A.,
--
4 mg/24 timmar
Depotplåster
rotigotin
Hum
--
UCB Pharma S.A.,
--
1 mg/ml
Oral lösning
prometazinhydroklorid
Hum
--
Meda AB
--
5 mg/ml + 5
5 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Aspen Pharma Trading Limited,
--
2,5 mg/ml + 5
2,5 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Aspen Pharma Trading Limited,
--
10 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
morfinhydroklorid (trihydrat)
Hum
--
Meda AB
--
10 mg/ml + 0,4 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Meda AB
--
--
Injektionsvätska, suspension
Mycoplasma hyopneumoniae, stam J
Mycoplasma hyopneumoniae, stam J, inaktiverad
Vet
Svin
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
--
10 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
tobramycinsulfat
Hum
--
Meda AB
--
80 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
tobramycinsulfat
Hum
--
Meda AB
--
40 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
tobramycinsulfat
Hum
--
Meda AB
--
300 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalin
Hum
--
Meda AB
--
150 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalin
Hum
--
Meda AB
--
8 mg/24 timmar
Depotplåster
rotigotin
Hum
--
UCB Pharma S.A.,
--
6 mg/24 timmar
Depotplåster
rotigotin
Hum
--
UCB Pharma S.A.,
--
4 mg/24 timmar
Depotplåster
rotigotin
Hum
--
UCB Pharma S.A.,
--
2 mg/24 timmar
Depotplåster
rotigotin
Hum
--
UCB Pharma S.A.,
--
1 mg/24 timmar
Depotplåster
rotigotin
Hum
--
UCB Pharma S.A.,
--
Styrkeserie
Depotplåster
rotigotin
Hum
--
UCB Pharma S.A.,
--
3 mg/24 timmar
Depotplåster
rotigotin
Hum
--
UCB Pharma S.A.,
--
2 mg/ml
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
mitoxantronhydroklorid
Hum
--
Meda AB
--
20 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
robenacoxib
Vet
Hund, Katt
Elanco GmbH
--
24 mg/ml
Oral lösning
paracetamol
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
24 mg/ml
Oral lösning
paracetamol
Hum
--
Apofri AB
--
1 g
Rektalsuspension
mesalazin
Hum
--
Orifarm AB
Polen
1 g
Rektalsuspension
mesalazin
Hum
--
Orifarm AB
Portugal
1 g
Rektalsuspension
mesalazin
Hum
--
Ferring Läkemedel AB
--
1 g
Rektalsuspension
mesalazin
Hum
--
Orifarm AB
Spanien
10 % (100 mg/ml)
Ögondroppar, lösning i endosbehållare
fenylefrinhydroklorid
Hum
--
Bausch Health Ireland Ltd
--
24 mg/ml
Oral lösning
paracetamol
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
40 mg/ml + 0
40 mg/ml + 0,036 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Vet
Får, Häst, Nöt, Svin
Richter Pharma AG
--
20 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
prokainhydroklorid
Vet
Får, Hund, Häst, Katt, Nöt, Svin
Richter Pharma AG
--
40 mg/ml + 0
40 mg/ml + 0,036 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Vet
Får, Häst, Nöt, Svin
Fatro S.p.A.
--
20 mg/ml
Oral suspension
rifampicin
Hum
--
Sanofi AB
--
1 g/puff
Rektalskum
mesalazin
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
1 g/puff
Rektalskum
mesalazin
Hum
--
Orifarm AB
Portugal
1 g/puff
Rektalskum
mesalazin
Hum
--
Dr Falk Pharma GmbH
--
1 g/puff
Rektalskum
mesalazin
Hum
--
Cross Pharma AB
Nederländerna
1 g/puff
Rektalskum
mesalazin
Hum
--
Orifarm AB
Spanien
1 g/puff
Rektalskum
mesalazin
Hum
--
Medartuum AB
Nederländerna
1 g/puff
Rektalskum
mesalazin
Hum
--
Medartuum AB
Spanien
40 mg/ml + 5
40 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
SEPTODONT
--
40 mg/ml + 10
40 mg/ml + 10 mikrogram/ml
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
SEPTODONT
--
--
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Meda AB
--
500 mg
Intrauterin tablett
oxitetracyklinhydroklorid
Vet
Får, Nöt, Svin
Zoetis Finland Oy
--
10 mg/ml
Oral suspension
doxycyklinhyklat
Hum
--
Pharmanovia A/S,
--
25 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
diklofenaknatrium
Hum
--
Ebb Medical AB
Italien
25 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
diklofenaknatrium
Hum
--
Abboxia AB
Italien
25 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
diklofenaknatrium
Hum
--
Orifarm AB
Rumänien
25 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
diklofenaknatrium
Hum
--
Ebb Medical AB
Ungern
25 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
diklofenaknatrium
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
10 mg/ml + 5
10 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Aspen Pharma Trading Limited,
--
20 mg/ml + 12
20 mg/ml + 12,5 mikrogram/ml
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Dentsply DeTrey GmbH
--

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

Gå till godkända eller registrerade läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
2 mg/ml
Infusionsvätska, lösning
dopaminhydroklorid
Hum
--
Hospira Enterprises B.V.
--
1 mg/ml
Infusionsvätska, lösning
dopaminhydroklorid
Hum
--
Hospira Enterprises B.V.
--
0,3 mg/dos
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
adrenalin
Hum
--
Pharmachim AB
Storbritannien och Nordirland
0,5 mg/dos
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
adrenalin
Hum
--
Lincoln Medical Ltd,
--
0,3 mg/dos
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
adrenalin
Hum
--
Orifarm AB
Storbritannien och Nordirland
0,3 mg/dos
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
adrenalin
Hum
--
Medartuum AB
Storbritannien och Nordirland
0,15 mg/dos
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
adrenalin
Hum
--
Pharmachim AB
Storbritannien och Nordirland
5 mg/ml
Infusionsvätska, lösning i förfylld spruta
apomorfinhydrokloridhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Grekland
5 mg/ml
Infusionsvätska, lösning i förfylld spruta
apomorfinhydrokloridhemihydrat
Hum
--
Pharmachim AB
Storbritannien och Nordirland
5 mg/ml
Infusionsvätska, lösning i förfylld spruta
apomorfinhydrokloridhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Grekland
5 mg/ml
Infusionsvätska, lösning i förfylld spruta
apomorfinhydrokloridhemihydrat
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
5 mg/ml
Infusionsvätska, lösning i förfylld spruta
apomorfinhydrokloridhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Danmark
5 mg/ml
Infusionsvätska, lösning i förfylld spruta
apomorfinhydrokloridhemihydrat
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Tyskland
250 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
amikacinsulfat
Hum
--
Omnia Läkemedel AB
Tjeckien
250 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
amikacinsulfat
Hum
--
Omnia Läkemedel AB
Tjeckien
75 mg
Filmdragerad tablett
klopidogrelvätesulfat
Hum
--
USV Europa Ltd,
--
1 mg/ml
Ögon-/örondroppar, lösning
dexametasonnatriumfosfat
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV
--
--
Ögon-/örondroppar, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Merck Sharp & Dohme BV
--
25 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
diklofenaknatrium
Hum
--
Novartis Sverige AB
--
12,5 mg/ml
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
dobutaminhydroklorid
Hum
--
Pfizer AB
--
12,5 mg/ml
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
dobutaminhydroklorid
Hum
--
Meda AB
--
7,5 mg/ml
Orala droppar, lösning
etilefrinhydroklorid
Hum
--
Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim International GmbH,
--
300 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalin
Hum
--
Pharmachim AB
Storbritannien och Nordirland
300 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalin
Hum
--
Orifarm AB
Belgien
300 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalin
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Norge
300 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalin
Hum
--
Orifarm AB
Storbritannien och Nordirland
300 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalin
Hum
--
2care4 ApS
Storbritannien och Nordirland
0,3 mg/dos
Injektionsvätska, lösning
adrenalin
Hum
--
Orifarm AB
Spanien
0,15 mg/dos
Injektionsvätska, lösning
adrenalin
Hum
--
Orifarm AB
Spanien
150 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalin
Hum
--
Pharmachim AB
Storbritannien och Nordirland
80 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
gentamicinsulfat
Hum
--
Schering Plough Europe
--
10 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
gentamicinsulfat
Hum
--
Schering Plough Europe,
--
40 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
gentamicinsulfat
Hum
--
Schering Plough Europe,
--
10 000 anti-Xa IE
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
tinzaparinnatrium
Hum
--
Cross Pharma AB
Nederländerna
20000 anti-Xa IE/ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
tinzaparinnatrium
Hum
--
LEO Pharma AB
--
300 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalintartrat
Hum
--
Pharmachim AB
Storbritannien och Nordirland
300 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalintartrat
Hum
--
Cross Pharma AB
Storbritannien och Nordirland
150 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalintartrat
Hum
--
Cross Pharma AB
Storbritannien och Nordirland
150 mikrogram
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
adrenalintartrat
Hum
--
Pharmachim AB
Storbritannien och Nordirland
5 mg/ml + 5
5 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Ebb Medical AB
Polen
1 g/dos
Rektalskum
mesalazin
Hum
--
sanofi-aventis AB
--
2 mg/ml
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
mitoxantronhydroklorid
Hum
--
Mylan Hospital AS
--
2 mg/ml
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
mitoxantronhydroklorid
Hum
--
Strides Arcolab International
Strides Arcolab International Limited
--
10 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
netilmicinsulfat
Hum
--
Schering Plough Europe,
--
100 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
netilmicinsulfat
Hum
--
Schering Plough Europe,
--
0,1 mg/ml
Infusionsvätska, lösning i förfylld spruta
noradrenalintartrat
Hum
--
Cardinal Health UK 434 Limited
--
25 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
levomepromazinhydroklorid
Hum
--
Aventis Pharma AB
--
10 mg/ml
Infusionsvätska, lösning
paracetamol
Hum
--
Teva Sweden AB
--
1 g
Rektalsuspension
mesalazin
Hum
--
Pharmachim AB
Portugal
1 g
Rektalsuspension
mesalazin
Hum
--
Orifarm AB
Polen
1 g
Rektalsuspension
mesalazin
Hum
--
2care4 ApS
Portugal
1 g
Rektalsuspension
mesalazin
Hum
--
Orifarm AB
Portugal
1 g/puff
Rektalskum
mesalazin
Hum
--
Cross Pharma AB
Storbritannien och Nordirland
1 g/puff
Rektalskum
mesalazin
Hum
--
2care4 ApS
Spanien
1 g/puff
Rektalskum
mesalazin
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Nederländerna
10 mg/g
Kräm
terbinafinhydroklorid
Hum
--
Morningside Healthcare Ltd
--
100 mg/ml
Orala droppar, suspension
oxitetracyklinkalcium
Vet
Hund, Katt
Pfizer ApS, Animal Health
--
400 mg/ml+80 mg/ml
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Vet
Får, Häst, Nöt, Svin
Intervet International BV
--
40 mg/ml + 5
40 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
sanofi-aventis AB
--
40 mg/ml + 10
40 mg/ml + 10 mikrogram/ml
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
sanofi-aventis AB
--
25 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
diklofenaknatrium
Hum
--
Omnia Läkemedel AB
Italien
25 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
diklofenaknatrium
Hum
--
Omnia Läkemedel AB
Österrike
25 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
diklofenaknatrium
Hum
--
Ebb Medical AB
Rumänien
25 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
diklofenaknatrium
Hum
--
Omnia Läkemedel AB
Grekland
20 mg/ml + 5
20 mg/ml + 5 mikrogram/ml
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
AstraZeneca AB
--
20 mg/ml + 12
20 mg/ml + 12,5 mikrogram/ml
Injektionsvätska, lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Norge
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies