• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Läkemedelsfakta - Din sökning gav 20 läkemedelsträffar

Varav 10 godkända eller registrerade och 10 avregistrerade eller tillfälligt återkallade

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
10 mg
Kapsel, mjuk
isotretinoin
Hum
--
2care4 ApS,
Tyskland
10 mg
Kapsel, mjuk
isotretinoin
Hum
--
2care4 ApS,
Grekland
20 mg
Kapsel, mjuk
isotretinoin
Hum
--
2care4 ApS,
Tyskland
20 mg
Kapsel, mjuk
isotretinoin
Hum
--
2care4 ApS,
Grekland
10 mg
Kapsel, mjuk
isotretinoin
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
20 mg
Kapsel, mjuk
isotretinoin
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
10 mg
Kapsel, mjuk
isotretinoin
Hum
--
Ebb Medical AB
Grekland
20 mg
Kapsel, mjuk
isotretinoin
Hum
--
Ebb Medical AB
Grekland
20 mg
Kapsel, mjuk
isotretinoin
Hum
--
Orifarm Generics A/S
--
10 mg
Kapsel, mjuk
isotretinoin
Hum
--
Orifarm Generics A/S
--

Avregistrerade eller tillfälligt återkallade läkemedel

Gå till godkända eller registrerade läkemedel
Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
--
Kapsel, mjuk
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Bayer AB
--
--
Kapsel, mjuk
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Midsona Sverige AB
--
--
Kapsel, mjuk
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Soho Flordis UK Limited
--
--
Kapsel, hård
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Omega Pharma Nordic AB
--
10 mg
Kapsel, mjuk
isotretinoin
Hum
--
Ebb Medical AB
Tyskland
10 mg
Kapsel, mjuk
isotretinoin
Hum
--
Ebb Medical AB
Polen
20 mg
Kapsel, mjuk
isotretinoin
Hum
--
Ebb Medical AB
Tyskland
20 mg
Kapsel, mjuk
isotretinoin
Hum
--
Ebb Medical AB
Polen
10 mg
Kapsel, mjuk
isotretinoin
Hum
--
Orifarm Generics A/S
--
20 mg
Kapsel, mjuk
isotretinoin
Hum
--
Orifarm Generics A/S
--
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies