Om Läkemedelsfakta

I söktjänsten Läkemedelsfakta kan du söka efter alla i Sverige godkända läkemedel för veterinärt eller humant bruk samt läkemedel som avregistrerats sedan 2004.

Läkemedelsfakta är en söktjänst som innehåller information om alla läkemedel som är godkända i Sverige. Att en produkt är godkänd betyder inte att den med automatik finns tillgänglig på apotek.

Innehållet i läkemedelsfakta är baserat på de beslut som Läkemedelsverket fattar antingen i samband med att företagen ansöker om att få marknadsföra läkemedel eller om företagen ansöker om en ändring av tidigare ansökan. Här finns information om alla godkända läkemedel, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel samt alla registrerade traditionellt växtbaserade läkemedel. Även de läkemedel som har avregistrerats efter 30 juni 2004 finns med. För naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel är det läkemedel som avregistrerats efter 1 januari 2009 som finns med.

Läkemedelsinformation

I Läkemedelsfakta finns förutom registreringsinformation mycket mera information bland annat om läkemedlets receptstatus, ATC-kod, innehåll och förpackningar. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel (PL) samt i andra produktdokument. Produktdokument som visas är produktresumé (SmPC), bipacksedel (PL), utredningsrapport (PAR) samt sammanfattande utredningsrapport (sPAR). Dokument för centralt godkända läkemedel kan hämtas från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s webbplats. Alla typer av produktdokument finns dock inte för alla läkemedel.

Läkemedelssubstanser

Det finns även information om alla läkemedelssubstanser som ingår som aktiva substanser i dessa läkemedel. Förutom dessa aktiva substanser visas de innehållsämnen som finns upptagna på Europeiska Kommissionens lista över hjälpämnen som ska anges i märkning och bipacksedel (Notice to Applicants, Volume 3B, ” Excipients in the label and package leaflet of medicinal products for human use”).

Substansinformation

Alla substanser som finns i Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) ingår i Läkemedelsfakta. För varje läkemedelssubstans finns information om rekommenderat svenskt namn, andra synonymnamn på substansen som förekommer i officiella källor samt eventuell narkotikaklassning och externa koder.

 nsl.mpa.se/ 

Uppdaterad information

Informationen i Läkemedelsfakta uppdateras varje natt. Dokument såsom SmPC, PL, PAR och sPAR uppdateras så fort Läkemedelsverket har publicerat dokumenten vilket sker flera gånger per dag.

 
 

Kontaktinformation

Har du frågor eller synpunkter på tjänsten Läkemedelsfakta är du välkommen att höra av dig!

 

Relaterad information

 

Användning av uppgifter

Läkemedelsverket ger endast generell information om läkemedel och dess användning. Frågor som rör enskilda patienters behandling ska främst avgöras av ansvarig läkare.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies