• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Alla läkemedel

Nedan listas läkemedel i alfabetisk ordning.
Begränsa urvalet

Läkemedelsnamn Styrka Läkemedelsform Aktiv Substans H/V Djurslag Företag Parallell import
600 mg/300 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Mylan AB
--
600 mg/300 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Medartuum AB
Nederländerna
600 mg/300 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Accord Healthcare B. V.
--
600 mg/300 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
EQL Pharma Int AB,
Italien
600 mg/300 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Glenmark Arzneimittel GmbH
--
600 mg/300 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Medical Valley Invest AB,
--
600 mg/300 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Medartuum AB
Nederländerna
600 mg/300 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Sandoz A/S,
--
600 mg/300 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
600 mg/300 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Medartuum AB
Nederländerna
600 mg/300 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Teva Sweden AB
--
600 mg/300 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Abacus Medicine A/S
Nederländerna
600 mg/300 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Ebb Medical AB
Nederländerna
600 mg/300 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Mylan AB
--
100 enheter/ml
Injektionsvätska, lösning i cylinderampull
insulin, glargin
Hum
--
Eli Lilly Nederland B.V.,
--
100 enheter/ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
insulin, glargin
Hum
--
Eli Lilly Nederland B.V.,
--
1 g
Pulver till infusionsvätska, lösning
erytromycinlaktobionat
Hum
--
Amdipharm Limited
--
500 mg
Tablett
erytromycinetylsuccinat
Hum
--
Amdipharm Limited
--
150 mikrogram
150 mikrogram/30 mikrogram
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Alternova A/S
--
10 mg
Munsönderfallande tablett
aripiprazol (vattenfri)
Hum
--
Otsuka Pharmaceutical
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
--
15 mg
Munsönderfallande tablett
aripiprazol (vattenfri)
Hum
--
Otsuka Pharmaceutical
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
--
15 mg
Tablett
aripiprazol (vattenfri)
Hum
--
Otsuka Pharmaceutical
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
--
5 mg
Tablett
aripiprazol (vattenfri)
Hum
--
Otsuka Pharmaceutical
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
--
30 mg
Tablett
aripiprazol (vattenfri)
Hum
--
Otsuka Pharmaceutical
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
--
30 mg
Munsönderfallande tablett
aripiprazol (vattenfri)
Hum
--
Otsuka Pharmaceutical
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
--
1 mg/ml
Oral lösning
aripiprazol (vattenfri)
Hum
--
Otsuka Pharmaceutical
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
--
7,5 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
aripiprazol (vattenfri)
Hum
--
Otsuka Pharmaceutical
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
--
10 mg
Tablett
aripiprazol (vattenfri)
Hum
--
Otsuka Pharmaceutical
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
--
300 mg
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension
aripiprazolmonohydrat
Hum
--
Otsuka Pharmaceutical
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
--
300 mg
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta
aripiprazolmonohydrat
Hum
--
Otsuka Pharmaceutical
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
--
400 mg
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension i förfylld spruta
aripiprazolmonohydrat
Hum
--
Otsuka Pharmaceutical
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
--
400 mg
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension
aripiprazolmonohydrat
Hum
--
Otsuka Pharmaceutical
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
--
5 mg/ml
Pulver till infusionsvätska, suspension
paklitaxel
Hum
--
Celgene Europe B.V.
--
250 mikrogram
250 mikrogram/10 mikrogram/puff
Inhalationsspray, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Mundipharma AB
--
50 mikrogram/5
50 mikrogram/5 mikrogram/puff
Inhalationsspray, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Mundipharma AB
--
125 mikrogram
125 mikrogram/5 mikrogram/puff
Inhalationsspray, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Mundipharma AB
--
125 mikrogram
125 mikrogram/5 mikrogram/puff
Inhalationsspray, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Mundipharma AB
--
50 mikrogram/5
50 mikrogram/5 mikrogram/puff
Inhalationsspray, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Mundipharma AB
--
8000 IE/ 0,8 ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
epoetin alfa
Hum
--
Medice Arzneimittel Pütter
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
--
7000 IE/ 0,7 ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
epoetin alfa
Hum
--
Medice Arzneimittel Pütter
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
--
2000 IE/ 1 ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
epoetin alfa
Hum
--
Medice Arzneimittel Pütter
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
--
1000 IE/ 0,5 ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
epoetin alfa
Hum
--
Medice Arzneimittel Pütter
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
--
30 000 IE/0,75 ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
epoetin alfa
Hum
--
Medice Arzneimittel Pütter
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
--
3000 IE/ 0,3 ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
epoetin alfa
Hum
--
Medice Arzneimittel Pütter
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
--
4000 IE/ 0,4 ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
epoetin alfa
Hum
--
Medice Arzneimittel Pütter
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
--
10 000 IE/ 1 ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
epoetin alfa
Hum
--
Medice Arzneimittel Pütter
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
--
5000 IE/ 0,5 ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
epoetin alfa
Hum
--
Medice Arzneimittel Pütter
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
--
6000 IE/ 0,6 ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
epoetin alfa
Hum
--
Medice Arzneimittel Pütter
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
--
9000 IE/ 0,9 ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
epoetin alfa
Hum
--
Medice Arzneimittel Pütter
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
--
20 000 IE/0,5 ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
epoetin alfa
Hum
--
Medice Arzneimittel Pütter
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
--
40 000 IE/1 ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta
epoetin alfa
Hum
--
Medice Arzneimittel Pütter
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
--
300 mg
Enterotablett
natriumvalproat
Hum
--
Orion Corporation
--
100 mg
Enterotablett
natriumvalproat
Hum
--
Orion Corporation
--
200 mg/ml
Orala droppar, lösning
natriumvalproat
Hum
--
Orion Corporation
--
60 mg/ml
Oral lösning
natriumvalproat
Hum
--
Orion Corporation
--
500 mg
Enterotablett
natriumvalproat
Hum
--
Orion Corporation
--
500 mg
Depottablett
natriumvalproat
Hum
--
Orion Corporation
--
300 mg
Depottablett
natriumvalproat
Hum
--
Orion Corporation
--
300 mikrogram
Resoriblett, sublingual
fentanylcitrat
Hum
--
Medartuum AB
Grekland
300 mikrogram
Resoriblett, sublingual
fentanylcitrat
Hum
--
Kyowa Kirin Holdings B.V.
--
400 mikrogram
Resoriblett, sublingual
fentanylcitrat
Hum
--
Kyowa Kirin Holdings B.V.
--
200 mikrogram
Resoriblett, sublingual
fentanylcitrat
Hum
--
Medartuum AB
Nederländerna
100 mikrogram
Resoriblett, sublingual
fentanylcitrat
Hum
--
Medartuum AB
Nederländerna
100 mikrogram
Resoriblett, sublingual
fentanylcitrat
Hum
--
Kyowa Kirin Holdings B.V.
--
200 mikrogram
Resoriblett, sublingual
fentanylcitrat
Hum
--
Kyowa Kirin Holdings B.V.
--
100 mikrogram
Resoriblett, sublingual
fentanylcitrat
Hum
--
Medartuum AB
Italien
400 mikrogram
Resoriblett, sublingual
fentanylcitrat
Hum
--
Medartuum AB
Grekland
200 mikrogram
Resoriblett, sublingual
fentanylcitrat
Hum
--
Medartuum AB
Italien
400 mikrogram
Resoriblett, sublingual
fentanylcitrat
Hum
--
Medartuum AB
Nederländerna
300 mikrogram
Resoriblett, sublingual
fentanylcitrat
Hum
--
Medartuum AB
Nederländerna
600 mikrogram
Resoriblett, sublingual
fentanylcitrat
Hum
--
Kyowa Kirin Holdings B.V.
--
800 mikrogram
Resoriblett, sublingual
fentanylcitrat
Hum
--
Kyowa Kirin Holdings B.V.
--
200 mikrogram
Resoriblett, sublingual
fentanylcitrat
Hum
--
Medartuum AB
Grekland
100 mikrogram
Resoriblett, sublingual
fentanylcitrat
Hum
--
Medartuum AB
Grekland
12 SQ-HDM
Frystorkad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Pharmachim AB
Österrike
12 SQ-HDM
Frystorkad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Tjeckien
12 SQ-HDM
Frystorkad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Medartuum AB
Tjeckien
12 SQ-HDM
Frystorkad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Tyskland
12 SQ-HDM
Frystorkad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
ALK-Abelló A/S
--
30 ME/0,5 ml
Injektions- / infusionsvätska, lösning
Injektions- / infusionsvätska, lösning i förfylld spruta
filgrastim
Hum
--
Accord Healthcare S.L.U.
--
48 ME/0,5 ml
Injektions- / infusionsvätska, lösning
Injektions- / infusionsvätska, lösning i förfylld spruta
filgrastim
Hum
--
Accord Healthcare S.L.U.
--
10/12,5 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Pfizer AB
--
20/12,5 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Pfizer AB
--
--
Hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska
Hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska/hemodiafiltrationsvätska
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Nikkiso Belgium bvba
--
--
Hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska
Hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska/hemodiafiltrationsvätska
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Nikkiso Belgium bvba
--
--
Hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska
Hemofiltrationsvätska/hemodialysvätska/hemodiafiltrationsvätska
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Nikkiso Belgium bvba
--
250 mg
Tablett
acetazolamid
Hum
--
EQL Pharma AB,
--
600 mg
Brustablett
acetylcystein
Hum
--
1A Farma A/S,
--
200 mg
Brustablett
acetylcystein
Hum
--
1A Farma A/S,
--
200 mg
Brustablett
acetylcystein
Hum
--
Alternova A/S
--
200 mg/ml
Lösning för nebulisator
acetylcystein
Hum
--
Meda AB
--
200 mg
Brustablett
acetylcystein
Hum
--
Meda AB
--
200 mg
Brustablett
acetylcystein
Hum
--
Mylan AB
--
200 mg
Brustablett
acetylcystein
Hum
--
Teva Sweden AB
--
160 mg
Tablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Bluefish Pharmaceuticals AB
--
75 mg
Tablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Bluefish Pharmaceuticals AB
--
100 mg
Enterotablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
75 mg
Enterotablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
160 mg
Enterotablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Krka d.d., Novo mesto
--
500 mg
Tablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
100 mg
Enterotablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
160 mg
Enterotablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
150 mg
Enterotablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
75 mg
Enterotablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
500 mg
Tablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Apofri AB
--
100 mg
Enterotablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Aristo Pharma GmbH
--
75 mg
Enterotablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Aristo Pharma GmbH
--
75 mg
Tablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
G.L. Pharma GmbH,
--
160 mg
Tablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
G.L. Pharma GmbH,
--
75 mg
Enterotablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Hexal A/S,
--
100 mg
Enterotablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Hexal A/S,
--
100 mg
Enterotablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Mylan AB
--
75 mg
Tablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Orifarm Generics A/S, c/o
Orifarm Generics A/S, c/o Orifarm Generics A/S
--
160 mg
Tablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Orifarm Generics A/S, c/o
Orifarm Generics A/S, c/o Orifarm Generics A/S
--
75 mg
Tablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Teva Sweden AB
--
150 mg
Tablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Teva Sweden AB
--
160 mg
Tablett
acetylsalicylsyra
Hum
--
Teva Sweden AB
--
500 mg/50 mg
Brustablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
500 mg/50 mg
Brustablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Apofri AB
--
400 mg
Tablett
aciklovir
Hum
--
2care4 ApS,
Storbritannien och Nordirland
400 mg
Tablett
aciklovir
Hum
--
Medical Drug Supplies Ltd
Storbritannien och Nordirland
200 mg
Tablett
aciklovir
Hum
--
Orion Corporation
--
800 mg
Tablett
aciklovir
Hum
--
Orion Corporation
--
400 mg
Tablett
aciklovir
Hum
--
Orion Corporation
--
25 mg/ml
Koncentrat till infusionsvätska, lösning
aciklovirnatrium
Hum
--
Pfizer AB
--
200 mg
Tablett
aciklovir
Hum
--
Sandoz A/S,
--
800 mg
Tablett
aciklovir
Hum
--
Sandoz A/S,
--
400 mg
Tablett
aciklovir
Hum
--
Sandoz A/S,
--
200 mg
Tablett
aciklovir
Hum
--
Sun Pharmaceutical Industries
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
--
800 mg
Tablett
aciklovir
Hum
--
Sun Pharmaceutical Industries
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
--
400 mg
Tablett
aciklovir
Hum
--
Sun Pharmaceutical Industries
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
--
50 mg/g
Kutant stift
aciklovir
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
50 mg/g
Kutant stift
aciklovir
Hum
--
Apofri AB
--
50 mg/g
Kutant stift
aciklovir
Hum
--
Evolan Pharma AB
--
800 mg
Tablett
aciklovir
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
200 mg
Tablett
aciklovir
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
400 mg
Tablett
aciklovir
Hum
--
STADA Arzneimittel AG
--
10 mg
Kapsel, hård
acitretin
Hum
--
Orifarm Generics A/S
--
25 mg
Kapsel, hård
acitretin
Hum
--
Orifarm Generics A/S
--
5 mg
Infusionsvätska, lösning
zoledronsyramonohydrat
Hum
--
Novartis Europharm Ltd,
--
10 mg/g + 0,25 mg/g
Gel
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Medartuum AB
Grekland
10 mg/g + 0,25 mg/g
Gel
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Meda AB
--
10 mg/g + 0,25 mg/g
Gel
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Portugal
10 mg/g + 0,25 mg/g
Gel
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Ebb Medical AB
Polen
10 mg/g + 0,25 mg/g
Gel
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Grekland
10 mg/g + 0,25 mg/g
Gel
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
2care4 ApS,
Storbritannien och Nordirland
10 mg/g + 0,25 mg/g
Gel
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Polen
10 mg/g + 0,25 mg/g
Gel
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Orifarm AB
Portugal
10 mg/g + 0,25 mg/g
Gel
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
2care4 ApS,
Grekland
10 mg/g + 0,25 mg/g
Gel
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
2care4 ApS,
Tjeckien
10 mg/g + 0,25 mg/g
Gel
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Paranova Läkemedel AB
Grekland
20 mg/g
Gel
salicylsyra
Hum
--
ACO Hud Nordic AB
--
--
Kutan lösning
salicylsyra
Hum
--
ACO Hud Nordic AB
--
10 mg/g
Gel
aluminiumacetotartrat
Hum
--
ACO Hud Nordic AB
--
10 mg/ml
Kutan lösning
aluminiumacetotartrat
Hum
--
ACO Hud Nordic AB
--
10 mg/ml
Kutan lösning
aluminiumacetotartrat
Hum
--
ACO Hud Nordic AB
--
40 mg/12,5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
80 mg/12,5 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
80 mg/25 mg
Tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Actavis Group PTC ehf.
--
--
Pulver och vätska till injektionsvätska
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
Haemophilus influenzae typ B polysackarid
Hum
--
Sanofi Pasteur Europe,
--
5 mg/ml
Injektionsvätska, lösning
meloxikam
Vet
Hund, Katt
Ecuphar NV
--
5 mg/g + 100 mg/g
Kutan lösning
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Almirall Hermal GmbH
--
5 mg
Filmdragerad tablett
benazeprilhydroklorid
Vet
Hund
Ecuphar NV
--
20 mg
Filmdragerad tablett
benazeprilhydroklorid
Vet
Hund
Ecuphar NV
--
--
Pulver och vätska till injektions-
Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
alteplas
Hum
--
Orifarm AB
Norge
--
Pulver och vätska till injektions-
Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
alteplas
Hum
--
Orifarm AB
Lettland
--
Pulver och vätska till injektions-
Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
alteplas
Hum
--
Orifarm AB
Polen
--
Pulver och vätska till injektions-
Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
alteplas
Hum
--
Orifarm AB
Bulgarien
--
Pulver och vätska till injektions-
Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
alteplas
Hum
--
Orifarm AB
Grekland
--
Pulver och vätska till injektions-
Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
alteplas
Hum
--
Orifarm AB
Nederländerna
--
Pulver och vätska till injektions-
Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
alteplas
Hum
--
Orifarm AB
Danmark
2 mg
Pulver till injektions-/infusionsvätska
Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning
alteplas
Hum
--
Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim International GmbH,
--
--
Pulver och vätska till injektions-
Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
alteplas
Hum
--
Orifarm AB
Storbritannien och Nordirland
--
Pulver och vätska till injektions-
Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
alteplas
Hum
--
Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim International GmbH,
--
--
Pulver och vätska till injektions-
Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
alteplas
Hum
--
Orifarm AB
Tjeckien
--
Pulver och vätska till injektions-
Pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning
alteplas
Hum
--
Orifarm AB
Rumänien
1600 mikrogram
Komprimerad sugtablett
fentanylcitrat
Hum
--
Teva Pharma BV,
--
200 mikrogram
Komprimerad sugtablett
fentanylcitrat
Hum
--
Teva Pharma BV,
--
600 mikrogram
Komprimerad sugtablett
fentanylcitrat
Hum
--
Teva Pharma BV,
--
1200 mikrogram
Komprimerad sugtablett
fentanylcitrat
Hum
--
Teva Pharma BV,
--
400 mikrogram
Komprimerad sugtablett
fentanylcitrat
Hum
--
Teva Pharma BV,
--
800 mikrogram
Komprimerad sugtablett
fentanylcitrat
Hum
--
Teva Pharma BV,
--
1 mg/0,5 mg
Filmdragerad tablett
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
300 mg
Spot-on, lösning
indoxakarb
Vet
Hund
Intervet International BV
--
100 mg
Spot-on, lösning
indoxakarb
Vet
Hund
Intervet International BV
--
900 mg
Spot-on, lösning
indoxakarb
Vet
Hund
Intervet International BV
--
150 mg
Spot-on, lösning
indoxakarb
Vet
Hund
Intervet International BV
--
100 mg
Spot-on, lösning
indoxakarb
Vet
Katt
Intervet International BV
--
600 mg
Spot-on, lösning
indoxakarb
Vet
Hund
Intervet International BV
--
200 mg
Spot-on, lösning
indoxakarb
Vet
Katt
Intervet International BV
--
300 mg+960 mg
Spot-on, lösning
Flera substanser, se innehåll
Vet
Hund
Intervet International BV
--
75 mg+240 mg
Spot-on, lösning
Flera substanser, se innehåll
Vet
Hund
Intervet International BV
--
150 mg+480 mg
Spot-on, lösning
Flera substanser, se innehåll
Vet
Hund
Intervet International BV
--
600 mg+1920 mg
Spot-on, lösning
Flera substanser, se innehåll
Vet
Hund
Intervet International BV
--
900 mg+2880 mg
Spot-on, lösning
Flera substanser, se innehåll
Vet
Hund
Intervet International BV
--
15 mg
Tablett
pioglitazonhydroklorid
Hum
--
Takeda Pharma A/S,
--
30 mg
Tablett
pioglitazonhydroklorid
Hum
--
Takeda Pharma A/S,
--
45 mg
Tablett
pioglitazonhydroklorid
Hum
--
Takeda Pharma A/S,
--
40 IE/ml
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
100 IE/ml
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
100 IE/ml
Injektionsvätska, suspension i förfylld
Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
100 IE/ml
Injektionsvätska, suspension i förfylld
Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
100 IE/ml
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
100 IE/ml
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
100 IE/ml
Injektionsvätska, suspension
Flera substanser, se innehåll
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
100 IE/ml
Injektionsvätska, lösning
insulin, humant (lösligt)
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
40 IE/ml
Injektionsvätska, lösning
insulin, humant (lösligt)
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
100 IE/ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
insulin, humant (lösligt)
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
100 IE/ml
Injektionsvätska, lösning i förfylld
Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
insulin, humant (lösligt)
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
100 IE/ml
Injektionsvätska, lösning i cylinderampull
insulin, humant (lösligt)
Hum
--
Novo Nordisk A/S
--
20 mg
Tablett
nifedipin
Hum
--
Ebb Medical AB
Spanien
10 mg
Tablett
nifedipin
Hum
--
Bayer AB
--
60 mg
Depottablett
nifedipin
Hum
--