• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Sevorex schampo

Avregistrerat läkemedel
Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptfritt
?
ATC-kod
D11AC08, Svavelkombinationer
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Läkemedlet är avregistrerat. Eventuell dokumentation (t.ex. bipacksedel) hålls inte längre uppdaterad och visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
?
Registreringsstatus
Avregistrerad
?
Godkännandedatum
1964-05-25
?
Avregistreringsdatum
2019-01-31
?
Tidigare läkemedelsnamn
Sevorex, SEBOREX
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Trimb Healthcare AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
7276
?
NPL-id
19640525000024
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per g)

Substans Mängd Roll
salicylsyra 10 mg Aktiv substans
svavel 50 mg Aktiv substans
bensoesyra Övrigt hjälpämne
natriumlaurilsulfat Övrigt hjälpämne
propylenglykolmonostearat Övrigt hjälpämne
Läkemedlet är avregistrerat. Information om förpackningar visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies