• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Salures-k tablett

Avregistrerat läkemedel
Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
C03AB01, Bendroflumetiazid och kalium
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Läkemedlet är avregistrerat. Eventuell dokumentation (t.ex. bipacksedel) hålls inte längre uppdaterad och visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
?
Registreringsstatus
Avregistrerad
?
Godkännandedatum
1966-09-14
?
Avregistreringsdatum
2007-09-30
?
Tidigare läkemedelsnamn
SALURES-K NOVUM
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Pfizer AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
7921
?
NPL-id
19660914000053
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har brytningstillstånd för maskinell dosdispensering med hållbarheten 3 månader i öppen förvaring.

Innehåll

Substans Mängd Roll
bendroflumetiazid 2,5 mg Aktiv substans
kaliumklorid 570 mg Aktiv substans
glycerol 85% Övrigt hjälpämne
natriumbensoat Övrigt hjälpämne
sackaros Övrigt hjälpämne
stearylalkohol Övrigt hjälpämne
Läkemedlet är avregistrerat. Information om förpackningar visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies