• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Minifom 100 mg/ml orala droppar, emulsion

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptfritt
?
ATC-kod
A03AX13, Silikoner
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Minifom oral drops PL
Denna version godkänd: 2012-11-26

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Minifom vet. oral drops, emulsion SmPC
Denna version godkänd: 2012-11-26
Minifom oral drops emulsion 100 mg per ml SmPC
Denna version godkänd: 2012-11-26
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
1972-08-25
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Minifom
?
Innehavare av godkännande för försäljning
ACO Hud Nordic AB
?
Ombud
Avia Pharma AB,
?
MT-nummer
8650
?
NPL-id
19720825000037
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per ml)

Substans Mängd Roll
simetikon 100 mg Aktiv substans
motsvarar dimetikon 94 mg
etylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
glycerol Övrigt hjälpämne
kaliumsorbat Övrigt hjälpämne
metylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Plastflaska, 30 ml Ja Apotek och anmäld detaljhandel Sjuksköterska
Plastflaska, 100 ml Ja Apotek och anmäld detaljhandel Sjuksköterska

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies