• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Pevaryl 1 % kräm

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Vissa förpackningar receptbelagda
?
ATC-kod
D01AC03, Ekonazol
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Pevaryl cream, cutaneous powder PL
Denna version godkänd: 2018-03-12

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Pevaryl cream SmPC
Denna version godkänd: 2018-03-12
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
1977-09-09
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
MYCOPEVARYL, Pevaryl
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Trimb Healthcare AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
9266
?
NPL-id
19770909000026
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per g)

Substans Mängd Roll
ekonazolnitrat 10 mg Aktiv substans
bensoesyra Övrigt hjälpämne
butylhydroxianisol Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Tub, 70 gram kräm Nej Apotek Sjuksköterska, Tandläkare
Tub, 30 gram kräm Ja Apotek och anmäld detaljhandel Sjuksköterska, Tandläkare
Tub, 78 gram kräm Nej Apotek Sjuksköterska, Tandläkare

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies