• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Minifom 10 mg/ml oral emulsion

Avregistrerat läkemedel
Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptfritt
?
ATC-kod
A03AX13, Silikoner
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Läkemedlet är avregistrerat. Eventuell dokumentation (t.ex. bipacksedel) hålls inte längre uppdaterad och visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
?
Registreringsstatus
Avregistrerad
?
Godkännandedatum
1978-06-09
?
Avregistreringsdatum
2013-01-31
?
Tidigare läkemedelsnamn
Minifom
?
Innehavare av godkännande för försäljning
ACO Hud Nordic AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
9344
?
NPL-id
19780609000059
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per ml)

Substans Mängd Roll
simetikon 10 mg Aktiv substans
motsvarar dimetikon 9,4 mg
butylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
etanol, vattenfri Övrigt hjälpämne
etylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
isobutylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
kaliumsorbat Övrigt hjälpämne
metylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
propylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
sorbitol Övrigt hjälpämne
Läkemedlet är avregistrerat. Information om förpackningar visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies