• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Novaluzid oral suspension

Avregistrerat läkemedel
Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptfritt
?
ATC-kod
A02AD01, Aluminium-, kalcium- och magnesiumsalter
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Läkemedlet är avregistrerat. Eventuell dokumentation (t.ex. bipacksedel) hålls inte längre uppdaterad och visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
?
Registreringsstatus
Avregistrerad
?
Godkännandedatum
1978-11-10
?
Avregistreringsdatum
2017-11-24
?
Tidigare läkemedelsnamn
Novaluzid
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Meda AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
9366
?
NPL-id
19781110000026
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per ml)

Substans Mängd Roll
aluminiumoxid, hydratiserad 110 mg Aktiv substans
motsvarar aluminium 58,8 mg
magnesiumhydroxid 20 mg Aktiv substans
magnesiumkarbonat 20 mg Aktiv substans
motsvarar magnesium 24,1 mg
butylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
etanol, vattenfri Övrigt hjälpämne
etylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
isobutylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
metylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
propylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
sorbitol Övrigt hjälpämne
Läkemedlet är avregistrerat. Information om förpackningar visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies