• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Act-HIB pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07AG01, Vaccin mot haemophilus influenzae B, konjugerat renat antigen
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Act-HIB powder and solvent for solution for injection PL

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Act-HIB powder and solvent for solution for injection SmPC
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
1992-06-12
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Act-HIB
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Sanofi Pasteur Europe,
?
Ombud
Sanofi AB
?
MT-nummer
11584
?
NPL-id
19920612000022
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Pulver (per dos)

Substans Mängd Roll
Haemophilus influenzae typ B polysackarid 10 mikrog Aktiv substans
Clostridium tetanitoxoid 24 mikrog Konjugand
sackaros Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Injektionsflaska + engångsspruta med injektionsnål 10x(I+II) Nej Apotek --
Injektionsflaska +engångsspruta utan injektionsnål 1x(I+II) Nej Apotek --
Injektionsflaska +engångsspruta utan injektionsnål 10x(I+II) Nej Apotek --
Injektionsflaska +engångsspruta med injektionsnål 1x(I+II) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies