• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Pevaryl 150 mg + 1 % vagitorium och kräm

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptfritt
?
ATC-kod
G01AF05, Ekonazol
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Pevaryl pessary, cream PL
Denna version godkänd: 2018-03-31

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Pevaryl pessary and cream SmPC
Denna version godkänd: 2018-03-31
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
1993-10-22
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Pevaryl
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Trimb Healthcare AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
20764
?
NPL-id
19931022000151
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

kräm (per g)

Substans Mängd Roll
ekonazolnitrat 10 mg Aktiv substans
bensoesyra Övrigt hjälpämne
butylhydroxianisol Övrigt hjälpämne

vagitorium

Substans Mängd Roll
ekonazolnitrat 150 mg Aktiv substans
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Blister, 3 vagitorier + Tub, 15 gram kräm Ja Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies