• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Havrix 1440 ELISA U/ml injektionsvätska, suspension

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07BC02, Vaccin mot hepatit A, inaktiverat helvirusvaccin
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Havrix suspension for injection PL
Denna version godkänd: 2017-01-31

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Havrix suspension for injection SmPC
Denna version godkänd: 2017-01-31
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
1993-12-03
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Havrix
?
Innehavare av godkännande för försäljning
GlaxoSmithKline AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
11966
?
NPL-id
19931203000154
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per ml)

Substans Mängd Roll
hepatit A-virus, inaktiverat antigen 1440 ELISA U Aktiv substans
aluminiumoxid, hydratiserad 0,95 mg Adjuvans
motsvarar aluminium 0,5 mg
fenylalanin Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Förfylld spruta, 10x 0,5 ml (för barn) med 10 bipackade nålar Nej Apotek --
Förfylld spruta, 0,5 ml (för barn) med bipackad nål Nej Apotek --
Förfyllda sprutor, 10 x 1 ml med 10 bipackadade nålar Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 ml med bipackad nål Nej Apotek --
Förfylld spruta, 0,5 ml (för barn) utan bipackad nål Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 ml utan bipackad nål Nej Apotek --
Förfylld spruta, 10x 0,5 ml (för barn)utan bipackade nålar Nej Apotek --
Förfyllda sprutor, 10 x 1 ml utan bipackade nålar Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies