• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Stamaril pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07BL01, Vaccin mot gula febern, levande försvagat
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Stamaril powder and solvent for suspension for injection PL

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Stamaril powder and solvent for suspension for injection SmPC
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
1994-04-08
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Stamaril, Stamaril, vaccin mot gula febern
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Sanofi Pasteur Europe,
?
Ombud
Sanofi AB
?
MT-nummer
12086
?
NPL-id
19940408000036
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Pulver

Substans Mängd Roll
gula febern-virus, stam 17D, levande försvagat 1000 IE Aktiv substans
laktosmonohydrat Övrigt hjälpämne
sorbitol Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Injektionsflaska + förfylld spruta med injektionsnål, 1 dos + 0,5 ml Nej Apotek --
Injektionsflaska + förfylld spruta med injektionsnål, 10 x (1 dos + 0,5 ml) Nej Apotek --
Injektionsflaska + förfylld spruta utan injektionsnål, 1 dos + 0,5 ml Nej Apotek --
Injektionsflaska + förfylld spruta utan injektionsnål med 1 separat kanyl, 1 dos + 0,5 ml Nej Apotek --
Injektionsflaska + förfylld spruta utan injektionsnål med 2 separata kanyler, 1 dos + 0,5 ml Nej Apotek --
Injektionsflaska + förfylld spruta utan injektionsnål, 10 x (1 dos + 0,5 ml) Nej Apotek --
Injektionsflaska + förfylld spruta utan injektionsnål med 2 separata kanyler, 10 x (1 dos + 0,5 ml) Nej Apotek --
Injektionsflaska + förfylld spruta utan injektionsnål med 1 separat kanyl, 10 x (1 dos + 0,5 ml) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies