• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Imovax Polio injektionsvätska, suspension

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07BF03, Vaccin mot polio, trivalent, inaktiverat helvirusvaccin
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Imovax Polio suspension for injection PL
Denna version godkänd: 2018-10-19

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Imovax Polio suspension for injection SmPC
Denna version godkänd: 2018-10-19
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
1994-09-23
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Imovax polio, vaccin mot polio, Imovax Polio
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Sanofi Pasteur Europe,
?
Ombud
Sanofi AB
?
MT-nummer
12334
?
NPL-id
19940923000016
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per dos)

Substans Mängd Roll
poliovirus typ 1, stam Mahoney, inaktiverat 40 D-AU Aktiv substans
poliovirus typ 2, stam MEF-1, inaktiverat 8 D-AU Aktiv substans
poliovirus typ 3, stam Saukett, inaktiverat 32 D-AU Aktiv substans
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Förfylld endosspruta, 10x0,5 ml med injektionsnål Nej Apotek --
Förfylld endosspruta, 0,5 ml utan injektionsnål Nej Apotek --
Förfylld endosspruta, 20x 0,5 ml utan injektionsnål Nej Apotek --
Förfylld endosspruta, 0,5 ml med injektionsnål Nej Apotek --
Förfylld endosspruta, 20x0,5 ml med injektionsnål Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies