• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Valtrex 500 mg filmdragerad tablett

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J05AB11, Valaciklovir
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Ja, sök på läkemedel som ingår i samma utbytbarhetsgrupp
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Valtrex film-coated tablet PL
Denna version godkänd: 2017-07-28
Valtrex film-coated tablet ENG PL
Denna version godkänd: 2017-07-20

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Valtrex film-coated tablet SmPC
Denna version godkänd: 2014-04-24
Valtrex film-coated tablet ENG SmPC
Denna version godkänd: 2014-04-07
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
1995-03-29
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Valtrex
?
Innehavare av godkännande för försäljning
GlaxoSmithKline AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
12212
?
NPL-id
19950329000015
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
valaciklovirhydroklorid (vattenfri) 556 mg Aktiv substans
motsvarar valaciklovir 500 mg
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Blister, 112 tabletter Nej Apotek Tandläkare
Blister, 10 tabletter Nej Apotek Tandläkare
Blister, 30 tabletter Nej Apotek Tandläkare
Blister, 90 tabletter Nej Apotek Tandläkare
Blister, 42 tabletter Nej Apotek Tandläkare
Blister, 24 tabletter Nej Apotek Tandläkare

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies