• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Top Dent fluor 0,42 % F dentalgel

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
A01AA01, Natriumfluorid
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Top Dent Fluor, dental gel PL
Denna version godkänd: 2019-04-11

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Top Dent Fluor, dental gel SmPC
Denna version godkänd: 2018-12-28
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
1996-06-14
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Top Dent fluor
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Bioglan AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
12495
?
NPL-id
19960614000033
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per g)

Substans Mängd Roll
natriumfluorid 9,3 mg Aktiv substans
motsvarar fluorid 4,2 mg
butylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
etylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
glycerol 85% Övrigt hjälpämne
isobutylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
metylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
propylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Tub, 100 g Nej Apotek Tandhygienist, Tandläkare
Tub, 250 g Nej Apotek Tandhygienist, Tandläkare

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies