• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Twinrix Paediatric injektionsvätska, suspension

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07BC20, Kombinationer
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
Utbytbara förpackningar med annan importör finns, se fliken Förpackningsinformation.
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation

Detta läkemedel är centralt godkänt i EU

Det betyder att det är godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i alla EU-länder. Produktinformation hanteras av EMA.
Till produktens översiktssida på EMA:s webbplats
Denna version godkänd: Se EMA:s webbplats

I produktdokumentet EPAR (European public assessment report) hittar du både produktresumé och bipacksedel.

  • Produktresumén finns i början av EPAR-dokumentet. Den riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och sammanfattar läkemedlets egenskaper och användningsområde samt innehåller detaljerad information om till exempel indikation, dosering och biverkningar.
  • Bipacksedeln finns sist i EPAR-dokumentet. Den riktar sig till användare av läkemedlet och beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med läkemedlets förpackning.
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
1997-02-10
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Twinrix Paediatric, TWINRIX JUNIOR
?
Innehavare av godkännande för försäljning
GlaxoSmithKline Biologicals SA
?
Ombud
GlaxoSmithKline AB
?
MT-nummer
13148
?
NPL-id
19970210000016
?
Godkännandeprocedur
Central
?
EUMA-nummer
EU/1/97/029
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per dos)

Substans Mängd Roll
hepatit A-virus, inaktiverat antigen 360 ELISA U Aktiv substans
hepatit B-virus, ytantigen (HBsAg) 10 mikrog Aktiv substans
aluminiumfosfat Adjuvans
aluminiumoxid, hydratiserad Adjuvans
motsvarar aluminium 225 mikrog
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Förfylld spruta med injektionsnål, 1 x 0,5 ml Nej Apotek --
Förfyllda sprutor, 10 x 0,5 ml Nej Apotek --
Injektionsflaska, 1 x 0,5 ml Nej Apotek --
Injektionsflaskor, 3 x 0,5 ml Nej Apotek --
Injektionsflaskor, 10 x 0,5 ml Nej Apotek --
Förfylld spruta med injektionsnål, 1 x 0,5 ml (PD: Pharmachim AB) Nej Apotek --
Förfyllda sprutor, 50 x 0,5 ml Nej Apotek --
Förfyllda sprutor med injektionsnål, 10 x 0,5 ml Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 0,5 ml Nej Apotek --
Förfyllda sprutor med injektionsnål, 10 x 0,5 ml (PD: Orifarm AB) Nej Apotek --
Förfylld spruta med injektionsnål, 1 x 0,5 ml (PD: Orifarm AB) Nej Apotek --
Förfylld spruta med 2 injektionsnålar, 1 x 0,5 ml Nej Apotek --
Förfylld spruta med 2 injektionsnålar, 10 x 0,5 ml Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies