• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Avaxim injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07BC02, Vaccin mot hepatit A, inaktiverat helvirusvaccin
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Avaxim suspension for injection, pre-filled syringe PL
Denna version godkänd: 2019-11-13
Avaxim suspension for injection, pre-filled syringe ENG PL

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Avaxim suspension for injection, pre filled syringe SmPC
Avaxim suspension for injection, pre-filled syringe ENG SmPC
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
1997-02-28
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Avaxim
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Sanofi Pasteur Europe,
?
Ombud
Sanofi AB
?
MT-nummer
13354
?
NPL-id
19970228000046
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per dos)

Substans Mängd Roll
hepatit A-virus, inaktiverat antigen 160 E Aktiv substans
aluminiumoxid, hydratiserad Adjuvans
motsvarar aluminium 0,3 mg
formaldehyd Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Endosspruta 0,5 ml utan injektionsnål Nej Apotek --
Endosspruta 5x0,5 ml med fastsatt injektionsnål Nej Apotek --
Endosspruta 10x0,5 ml med fastsatt injektionsnål Nej Apotek --
Endosspruta 20x0,5 ml med fastsatt injektionsnål Nej Apotek --
Endosspruta 10x0,5 ml med 2 separata injektionsnålar Nej Apotek --
Endosspruta 0,5 ml med 2 separata injektionsnålar Nej Apotek --
Endosspruta 20x0,5 ml utan injektionsnål Nej Apotek --
Endosspruta 10x0,5 ml utan injektionsnål Nej Apotek --
Endosspruta 5x0,5 ml utan injektionsnål Nej Apotek --
Endosspruta 0,5 ml med fastsatt injektionsnål Nej Apotek --
Endosspruta 0,5 ml med 1 separat injektionsnål Nej Apotek --
Endosspruta 10x0,5 ml med 1 separat injektionsnål Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies