• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Memazoc oral lösning

Avregistrerat läkemedel
Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptfritt
?
ATC-kod
C04, Perifera vasodilatorer
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Läkemedlet är avregistrerat. Eventuell dokumentation (t.ex. bipacksedel) hålls inte längre uppdaterad och visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
?
Registreringsstatus
Avregistrerad
?
Godkännandedatum
1997-06-19
?
Avregistreringsdatum
2012-03-30
?
Tidigare läkemedelsnamn
Anjo GB 8, Anjo GB 8 Ginkgo, Mema
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Birger Ledin AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
13449
?
NPL-id
19970619000150
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Naturläkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
Ginkgo biloba (ginkgo) blad; extrakt (50:1); aceton/vatten 516 mg Aktiv substans
motsvarar Ginkgo biloba (ginkgo) torkat blad
etanol, vattenfri Övrigt hjälpämne
etylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
metylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
propylenglykol Övrigt hjälpämne
propylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
Läkemedlet är avregistrerat. Information om förpackningar visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies