• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Cerazette 75 mikrogram filmdragerad tablett

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
G03AC09, Desogestrel
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Ja, sök på läkemedel som ingår i samma utbytbarhetsgrupp
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Cerazette film-coated tablet PL
Denna version godkänd: 2020-01-28
Cerazette film-coated tablet ENG PL
Denna version godkänd: 2020-01-17

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Cerazette film-coated tablet SmPC
Denna version godkänd: 2020-01-28
Cerazette film-coated tablet ENG SmPC
Denna version godkänd: 2020-01-17
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
1997-12-12
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Cerazette
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Merck Sharp & Dohme BV,
?
Ombud
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB,
?
MT-nummer
13484
?
NPL-id
19971212000066
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
desogestrel 75 mikrog Aktiv substans
laktosmonohydrat Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Blister, 13 x 28 tabletter (kalenderförpackning) Nej Apotek Barnmorska
Blister, 1 x 28 tabletter (kalenderförpackning) Nej Apotek Barnmorska
Blister, 6 x 28 tabletter (kalenderförpackning) Nej Apotek Barnmorska
Blister, 3 x 28 tabletter (kalenderförpackning) Nej Apotek Barnmorska

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies