• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Tetravac injektionsvätska, suspension

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07CA02, Vaccin mot difteri, kikhosta, polio och stelkramp
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Tetravac, suspension for injection PL
Denna version godkänd: 2018-02-05
Tetravac suspension for injection ENG PL
Denna version godkänd: 2015-02-03

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Tetravac, suspension for injection SmPC
Denna version godkänd: 2018-02-05
Tetravac suspension for injection ENG SmPC
Denna version godkänd: 2015-02-03
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
1998-01-30
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Tetravac
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Sanofi Pasteur Europe,
?
Ombud
Sanofi AB
?
MT-nummer
13464
?
NPL-id
19980130000010
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per dos)

Substans Mängd Roll
Bordetella pertussis, filamentöst hemagglutinin 25 mikrog Aktiv substans
Bordetella pertussistoxoid 25 mikrog Aktiv substans
Clostridium tetanitoxoid 40 IE Aktiv substans
Corynebacterium diphtheriae toxoid 30 IE Aktiv substans
poliovirus typ 1, stam Mahoney, inaktiverat 40 D-AU Aktiv substans
poliovirus typ 2, stam MEF-1, inaktiverat 8 D-AU Aktiv substans
poliovirus typ 3, stam Saukett, inaktiverat 32 D-AU Aktiv substans
aluminiumoxid, hydratiserad Adjuvans
motsvarar aluminium 0,3 mg
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Endosspruta 0,5 ml utan injektionsnål Nej Apotek --
Endosspruta 0,5 ml med injektionsnål Nej Apotek --
Endosspruta 10x0,5 ml med injektionsnål Nej Apotek --
Endosspruta 10x0,5 ml utan injektionsnål Nej Apotek --
Endosspruta 0,5 ml med 1 separat injektionsnål Nej Apotek --
Endosspruta 0,5 ml med 2 separata injektionsnålar Nej Apotek --
Endosspruta 10x0,5 ml med 10 separata injektionsnålar Nej Apotek --
Endosspruta 10x0,5 ml med 20 separata injektionsnålar Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies