• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Lhp 1 % kräm

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptfritt
?
ATC-kod
D08, Antiseptika och sårmedel
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta OTC.

Bipacksedel (Package Leaflet, PL)

Bipacksedeln följer med läkemedlets förpackning och beskriver hur läkemedlet verkar och hur det skall användas.
Lhp cream OTC PL
Godkännandedatum: 2015-09-25

Produktresumé (Summary of Product Characteristics, SmPC)

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Lhp cream OTC SmPC
Godkännandedatum: 2015-09-25
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
1998-03-05
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
LHP cream 1 %
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Bioglan AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
14157
?
NPL-id
19980305000012
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Vissa utvärtes läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
väteperoxid 1 % Aktiv substans
propylenglykol Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Tub, 10 g Ja Fri försäljning --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@mpa.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies