• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Influvac injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07BB02, Vaccin mot influensa, inaktiverat, spjälkat virus eller ytantigen
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Influvac suspension for injection, pre-filled syringe PL

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Influvac suspension for injection, pre-filled syringe SmPC
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
1998-03-20
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Influvac 2008, Influvac 2010, Influvac 2012, Influvac 2009, INFLUVAC 96, INFLUVAC 99, Influvac 2000, Influvac 02/03, Influvac 2004, Influvac 2011, Influvac 2007, Influvac 2006, Influvac 2005
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Mylan Healthcare B.V.
?
Ombud
BGP Products AB
?
MT-nummer
14026
?
NPL-id
19980320000189
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per dos)

Substans Mängd Roll
influensavirus A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-liknande stam (A/Brisbane/02/2018, IVR-190), ytantigen, inaktiverat 15 mikrog Aktiv substans
influensavirus A/Kansas/14/2017 (H3N2)-liknande stam (A/Kansas/14/2017, NYMC X-327), ytantigen, inaktiverat 15 mikrog Aktiv substans
influensavirus B/Colorado/06/2017-liknande stam (B/Maryland/15/2016, NYMC BX-69A), ytantigen, inaktiverat 15 mikrog Aktiv substans
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Endosspruta 0,5 ml, med nål Nej Apotek --
Endossprutor 10x0,5 ml, med nål Nej Apotek --
Endossprutor 10x0,5 ml, utan nål Nej Apotek --
Endosspruta 0,5 ml, utan nål Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies