• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Priorix pulver och vätska till injektionsvätska, lösning

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07BD52, Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, levande försvagat
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Priorix powder and solvent for soution for injection, pre-filled syringe PL

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Priorix powder and solvent for soution for injection, pre-filled syringe SmPC
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
1998-07-17
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Priorix
?
Innehavare av godkännande för försäljning
GlaxoSmithKline AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
14429
?
NPL-id
19980717000112
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Pulver (per dos)

Substans Mängd Roll
mässlingsvirus, stam Schwarz, levande försvagat 3 log10 CCID50 Aktiv substans
påssjukevirus, stam RIT 4385, levande försvagat 3,7 log10 CCID50 Aktiv substans
rubellavirus, stam Wistar RA 27/3, levande försvagat 3 log10 CCID50 Aktiv substans
fenylalanin Övrigt hjälpämne
laktos (vattenfri) Övrigt hjälpämne
mannitol Övrigt hjälpämne
sorbitol Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Injektionsflaska + ampull, 10 x (I+II) Nej Apotek --
Injektionsflaska + förfylld spruta, 1 x (I+II) Nej Apotek --
Injektionsflaska + ampull, 1 x (I+II) Nej Apotek --
Injektionsflaska + förfylld spruta, 20 x (I+II) Nej Apotek --
Injektionsflaska + ampull, 20 x (I+II) Nej Apotek --
Injektionsflaska + förfylld spruta, 25 x (I+II) Nej Apotek --
Injektionsflaska + ampull, 25 x (I+II) Nej Apotek --
Injektionsflaska + förfylld spruta, 40 x (I+II) Nej Apotek --
Injektionsflaska + ampull, 40 x (I+II) Nej Apotek --
Injektionsflaska + förfylld spruta, 100 x (I+II) Nej Apotek --
Injektionsflaska + ampull, 100 x (I+II) Nej Apotek --
Injektionsflaska + förfylld spruta, 10 x (I+II) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies