• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Relenza 5 mg/dos inhalationspulver, avdelad dos

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J05AH01, Zanamivir
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Relenza inhalation powder, pre-dispensed PL
Denna version godkänd: 2019-04-25
Relenza inhalation powder, pre-dispensed ENG PL
Denna version godkänd: 2019-04-23

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Relenza inhalation powder, pre-dispensed SmPC
Denna version godkänd: 2018-09-21
Relenza inhalation powder, pre-dispensed ENG SmPC
Denna version godkänd: 2018-09-06
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
1999-02-09
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Relenza, Relenza
?
Innehavare av godkännande för försäljning
GlaxoSmithKline AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
14997
?
NPL-id
19990209000018
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
zanamivir 5 mg Aktiv substans
laktosmonohydrat Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Dosskiva 1x4 blister Nej Apotek --
Dosskiva 5x4 blister Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies