• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Fluad injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07BB02, Vaccin mot influensa, inaktiverat, spjälkat virus eller ytantigen
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Fluad suspension for injection, pre-filled syringe PL
Denna version godkänd: 2019-08-19

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Fluad suspension for injection, pre-filled syringe SmPC
Denna version godkänd: 2019-08-19
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2000-09-08
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Fluad, Fluad 02/03
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Seqirus S.r.l
?
Ombud
--
?
MT-nummer
16064
?
NPL-id
20000908000182
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per dos)

Substans Mängd Roll
influensavirus A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-liknande stam (A/Brisbane/02/2018, IVR-190), ytantigen, inaktiverat 15 mikrog Aktiv substans
influensavirus A/Kansas/14/2017 (H3N2)-liknande stam (A/Kansas/14/2017, NYMC X-327), ytantigen, inaktiverat 15 mikrog Aktiv substans
influensavirus B/Colorado/06/2017-liknande stam (B/Maryland/15/2016, vildtyp), ytantigen, inaktiverat 15 mikrog Aktiv substans
citronsyra (vattenfri) 0,04 mg Adjuvans
natriumcitrat (dihydrat) 0,66 mg Adjuvans
polysorbat 80 1,175 mg Adjuvans
skvalen 9,75 mg Adjuvans
sorbitantrioleat 1,175 mg Adjuvans
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Endosspruta 1x0,5 ml Nej Apotek --
Endossprutor 10x0,5 ml Nej Apotek --
Endosspruta 1x0,5 ml Nej Apotek --
Endossprutor 10x0,5 ml Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies