• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Miniderm 20 % kräm

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptfritt
?
ATC-kod
D02AX, Övriga hudskyddande och uppmjukande medel
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Ja, sök på läkemedel som ingår i samma utbytbarhetsgrupp
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Miniderm cream PL
Denna version godkänd: 2018-06-26
Miniderm cream ENG PL
Denna version godkänd: 2018-06-26

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Miniderm cream SmPC
Denna version godkänd: 2019-10-16
Miniderm cream ENG SmPC
Denna version godkänd: 2019-10-04

Utredningsrapport (Public Assessment Report, PAR)

Utredningsrapporten, som är på engelska, gjordes inför godkännandet/registreringen av läkemedlet. Den innehåller information om utvärderingen av läkemedlets kvalitet, effekt och säkerhet.
Miniderm cream ENG PAR
Denna version godkänd: 2013-02-04
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2000-12-15
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Miniderm
?
Innehavare av godkännande för försäljning
ACO Hud Nordic AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
16221
?
NPL-id
20001215000032
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per g)

Substans Mängd Roll
glycerol 200 mg Aktiv substans
cetostearylalkohol Övrigt hjälpämne
etylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
metylparahydroxibensoat Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Tub, 210 g Ja Apotek och anmäld detaljhandel Sjuksköterska
Burk med pump och tub, 600 g (500 g + 100 g) Ja Apotek Sjuksköterska
Burk med pump, 500 g Ja Apotek och anmäld detaljhandel Sjuksköterska
Tub, 100 g Ja Apotek och anmäld detaljhandel Sjuksköterska
Burk med pump, 380 g Ja Apotek Sjuksköterska

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies