• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Sustiva 30 mg/ml oral lösning

Avregistrerat läkemedel
Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J05AG03, Efavirenz
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Läkemedlet är avregistrerat. Eventuell dokumentation (t.ex. bipacksedel) hålls inte längre uppdaterad och visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
?
Registreringsstatus
Avregistrerad
?
Godkännandedatum
2001-10-18
?
Avregistreringsdatum
2015-04-08
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
?
Ombud
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
?
MT-nummer
16298
?
NPL-id
20011018000016
?
Godkännandeprocedur
Central
?
EUMA-nummer
EU/1/99/110
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per ml)

Substans Mängd Roll
efavirenz 30 mg Aktiv substans
bensoesyra Övrigt hjälpämne
Läkemedlet är avregistrerat. Information om förpackningar visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies