• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Ciprofloxacin SUN 500 mg filmdragerad tablett

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J01MA02, Ciprofloxacin
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Ja, sök på läkemedel som ingår i samma utbytbarhetsgrupp
?
Ny viktig säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården
DHPC, Direct Healthcare Professional Communication
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Ciprofloxacin SUN film-coated tablet PL
Denna version godkänd: 2019-08-14

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Ciprofloxacin SUN film-coated tablet SmPC
Denna version godkänd: 2019-08-14

Säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården (DHPC)

DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) innehåller ny, viktig säkerhetsinformation riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Läs mer på https://lakemedelsverket.se/dhpc
Fluorokinoloner publiceringsdatum; 2018-10-23 DHPC
fluorokinoloner-DHPC-2019-04-08
Publiceringsdatum: 2019-04-08
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2002-08-09
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Ciprofloxacin Ranbaxy
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
?
Ombud
--
?
MT-nummer
18051
?
NPL-id
20020809000111
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
ciprofloxacinhydroklorid (monohydrat) 594,14 mg Aktiv substans
motsvarar ciprofloxacin 500 mg
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Blister, 1 x 1 tabletter, (endos) Nej Apotek Tandläkare
Blister, 8 tabletter Nej Apotek Tandläkare
Blister, 10 tabletter Nej Apotek Tandläkare
Blister, 16 tabletter Nej Apotek Tandläkare
Blister, 20 tabletter Nej Apotek Tandläkare
Blister, 100 tabletter Nej Apotek Tandläkare
Blister, 14 tabletter Nej Apotek Tandläkare
Blister, 28 tabletter Nej Apotek Tandläkare
Blister, 32 tabletter Nej Apotek Tandläkare

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies