• 2. Träfflista
 • 3. Detaljinformation

Levitra 10 mg filmdragerad tablett

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
G04BE09, Vardenafil
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Ja, sök på läkemedel som ingår i samma utbytbarhetsgrupp
Utbytbara förpackningar med annan importör finns, se fliken Förpackningsinformation.
 • Dokument
 • Registreringsinformation
 • Innehåll
 • Förpackningsinformation

Detta läkemedel är centralt godkänt. Dokument med produktinformation hanteras av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Länk till EMA

Så här hittar du olika typer av produktinformation på EMA:s webbplats

 • När du klickat på Länk till EMA ovan kommer du till en startsida om EPAR för läkemedlet.
 • Skriv in läkemedlets namn i sökfältet.
 • I träfflistan klickar du på länken som heter Human/Veterinary medicine European product assessment report (EPAR): läkemedlets namn.
 • Du kommer till en sida med läkemedlets namn som rubrik där det finns länkar till Overview, Authorisation details, Product information och Assessment history.
 • Välj Product information.
 • Du kommer till en sida med en pdf som heter Läkemedlets namn: EPAR – Product information. Där ingår produktinformation om läkemedlet. Öppna pdf:n på svenska eller det språk du önskar (det finns på 24 språk).

Beskrivning av de olika typerna av produktinformation

Bipacksedel och produktresumé
Bipacksedeln (Package Leaflet, PL) vänder sig till användare av läkemedel. Det följer med läkemedlets förpackning och beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas.
Produktresumén (Summary of Product Characteristics, SmPC) är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar och den riktar sig framför allt till hälso- och sjukvårdspersonal.
På EMA:s webbplats ingår bipacksedeln och produktresumén i dokumentet "EPAR - Product information".
Utredningsrapport
Utredningsrapporten (EPAR) innehåller information om utvärderingen av läkemedlets kvalitet, effekt och säkerhet som gjordes inför godkännandet av läkemedlet. Den riktar sig framför allt till hälso- och sjukvårdspersonal.
På EMA:s webbplats heter dokumentet "EPAR – European Public Assessment Report"
Sammanfattande utredningsrapport
Den sammanfattande utredningsrapporten (Summary of Public Assessment Report, sPAR) sammanfattar utvärderingen av läkemedlets kvalitet, effekt och säkerhet som gjordes inför godkännandet av läkemedlet. Den riktar sig till allmänheten.
På EMA:s webbplats heter dokumentet "EPAR – Summary for the public".
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2003-03-06
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Bayer AG,
?
Ombud
Bayer AB
?
MT-nummer
18314
?
NPL-id
20030306000064
?
Godkännandeprocedur
Central
?
EUMA-nummer
EU/1/03/248
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
vardenafilhydrokloridtrihydrat 11,85 mg Aktiv substans
motsvarar vardenafil 10 mg
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Blister, 2 tabletter Nej Apotek --
Blister, 4 tabletter Nej Apotek --
Blister, 8 tabletter Nej Apotek --
Blister, 12 tabletter Nej Apotek --
Blister, 20 tabletter Nej Apotek --
Blister, 4 tabletter (PD: Pharmachim AB) Nej Apotek --
Blister, 8 tabletter (PD: Pharmachim AB) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies