• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Estraderm 25 mikrogram/24 timmar depotplåster

Parallellimporterat läkemedel
Avregistrerat läkemedel
Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
G03CA03, Estradiol
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Läkemedlet är avregistrerat. Eventuell dokumentation (t.ex. bipacksedel) hålls inte längre uppdaterad och visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
?
Parallellimport
Tyskland
?
Direktimporterat läkemedel
Estraderm 25 mikrogram/24 timmar Depotplåster
?
Avvikelse från direktimporterat läkemedel
Ej tillämpbart, godkännandet har upphört för den direktimporterade produkten.
?
Registreringsstatus
Avregistrerad
?
Godkännandedatum
2003-10-01
?
Avregistreringsdatum
2005-04-30
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Orifarm AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
18928
?
NPL-id
20031001000045
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
estradiol 2 mg Aktiv substans
etanol, vattenfri Övrigt hjälpämne
Läkemedlet är avregistrerat. Information om förpackningar visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies