• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Lipoplus 200 mg/ml infusionsvätska, emulsion

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
B05BA02, Fettemulsioner
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta OTC.

Bipacksedel

Bipacksedeln följer med läkemedlets förpackning och beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas.
Lipoplus emulsion for infusion PL
Denna version godkänd: 2019-03-12
Lipoplus 200 mg per ml emulsion for infusion ENG PL
Denna version godkänd: 2019-03-01

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Lipoplus emulsion for infusion SmPC
Denna version godkänd: 2019-03-12
Lipoplus 200 mg per ml emulsion for infusion ENG SmPC
Denna version godkänd: 2019-03-01

Utredningsrapport (Public Assessment Report, PAR)

Utredningsrapporten innehåller information om utvärderingen av läkemedlets kvalitet, effekt och säkerhet som gjordes inför godkännandet/registreringen av läkemedlet.
Lipoplus emulsion for infusion ENG PAR
Denna version godkänd: 2014-09-19

Sammanfattande utredningsrapport (Summary of Public Assessment Report, sPAR)

Sammanfattande utredningsrapport av utvärderingen av läkemedlets kvalitet, effekt och säkerhet som gjordes inför godkännandet/registreringen av läkemedlet.
Lipoplus emulsion for infusion ENG sPAR
Denna version godkänd: 2015-01-15
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2004-01-16
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Lipoplus
?
Innehavare av godkännande för försäljning
B. Braun Melsungen AG
?
Ombud
B. Braun Medical AB
?
MT-nummer
18516
?
NPL-id
20040116000093
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per ml)

Substans Mängd Roll
omega-3-syratriglycerider 20 mg Aktiv substans
sojaolja, raffinerad 80 mg Aktiv substans
triglycerider, medellångkedjiga 100 mg Aktiv substans
glycerol Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Glasflaska10 x 100 ml Nej Apotek --
Glasflaska 1 x 250 ml Nej Apotek --
Glasflaska 1 x 500 ml Nej Apotek --
Glasflaska 1 x 1000 ml Nej Apotek --
Glasflaska 10 x 250 ml Nej Apotek --
Glasflaska 10 x 500 ml Nej Apotek --
Glasflaska 6 x 1000 ml Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies