• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Dukoral suspension och brusgranulat till oral suspension

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07AE01, Vaccin mot kolera, inaktiverat helcellsvaccin
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
Utbytbara förpackningar med annan importör finns, se fliken Förpackningsinformation.
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation

Detta läkemedel är centralt godkänt i EU

Det betyder att det är godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i alla EU-länder. Produktinformation hanteras av EMA.
Till produktens översiktssida på EMA:s webbplats
Denna version godkänd: Se EMA:s webbplats

I produktdokumentet EPAR (European public assessment report) hittar du både produktresumé och bipacksedel.

  • Produktresumén finns i början av EPAR-dokumentet. Den riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och sammanfattar läkemedlets egenskaper och användningsområde samt innehåller detaljerad information om till exempel indikation, dosering och biverkningar.
  • Bipacksedeln finns sist i EPAR-dokumentet. Den riktar sig till användare av läkemedlet och beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med läkemedlets förpackning.
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2004-04-28
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Dukoral
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Valneva Sweden AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
18387
?
NPL-id
20040428000156
?
Godkännandeprocedur
Central
?
EUMA-nummer
EU/1/03/263
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Suspension (per dos)

Substans Mängd Roll
Vibrio cholerae O1 Inaba, stam 48, klassisk biotyp, värmeinaktiverad 10,5 log Bakterier Aktiv substans
Vibrio cholerae O1 Inaba, stam 6973, El Tor biotyp, formalininaktiverad 10,5 log Bakterier Aktiv substans
Vibrio cholerae O1 Ogawa, stam 50, klassisk biotyp, formalininaktiverad 10,5 log Bakterier Aktiv substans
Vibrio cholerae O1 Ogawa, strain 50, klassisk biotyp, värmeinaktiverad 10,5 log Bakterier Aktiv substans
Vibrio cholerae toxin subenhet B (CTB), rekombinant 1 mg Aktiv substans
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Flaska + påse, 2 x 1 dos (PD: Paranova Läkemedel AB) Nej Apotek --
Flaska + påse, 2 x 1 dos (PD: Orifarm AB) Nej Apotek --
Flaska + påse, 2 x 1 dos (PD: Medartuum AB) Nej Apotek --
Flaska + påse, 2 x 1 dos (PD: Finno Medical Limited) Nej Apotek --
Flaska + påse, 1 x 1 dos Nej Apotek --
Flaska + påse, 2 x 1 dos Nej Apotek --
Flaska + påse, 20 x 1 dos Nej Apotek --
Flaska + påse, 2 x 1 dos (PD: Pharmachim AB) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies