• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

BCG-vaccin AJVaccines pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07AN01, Vaccin mot tuberkulos, levande försvagat
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
BCG-vaccin SSI powder and solvent for suspension for injection PL

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
BCG-vaccin AJVaccines powder and solvent for suspension for injection SmPC
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2004-10-15
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
BCG-vaccin SSI
?
Innehavare av godkännande för försäljning
AJ Vaccines A/S
?
Ombud
Scandinavian Biopharma Distribution AB,
?
MT-nummer
19853
?
NPL-id
20040607003046
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Pulver (per ml rekonstituerad)

Substans Mängd Roll
Mycobacterium bovis, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), stam 1331, levande försvagad 6,3 - 6,9 log10 CFU Aktiv substans

Vätska (per ml rekonstituerad)

Substans Mängd Roll
glycerol 85% Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Injektionsflaskor, 1 x (I+II) 1 ml rekonstituerat, utan injektionskit Nej Apotek --
Injektionsflaskor, 1 x (I+II) 1 ml rekonstituerat, med injektionskit Nej Apotek --
Injektionsflaskor, 5 x (I+II) 1 ml rekonstituerat, utan injektionskit Nej Apotek --
Injektionsflaskor 10 x (I+II) 1 ml rekonstituerat, utan injektionskit Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies