• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

ViATIM suspension och vätska till injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07CA10, Vaccin mot tyfoid och hepatit A
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
ViATIM suspension and solvent for suspension for injection, prefilled syringe PL
ViATIM suspension and solvent for suspension for injection, pre-filled syringe ENG PL

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
ViATIM suspension and solvent for suspension for injection, pre-filled syringe ENG SmPC
ViATIM suspension and solvent for suspension for injection, prefilled syringe SmPC
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2004-06-18
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
ViATIM
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Sanofi Pasteur Europe,
?
Ombud
Sanofi AB
?
MT-nummer
18417
?
NPL-id
20040607011492
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Lösning

Substans Mängd Roll
Salmonella typhi, Vi antigen 0,025 mg Aktiv substans

Suspension

Substans Mängd Roll
hepatit A-virus, inaktiverat antigen 160 E Aktiv substans
aluminiumoxid, hydratiserad 0,3 mg Adjuvans
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Tvåkammarspruta, 1 st utan nål Nej Apotek --
Tvåkammarspruta, 1 x 10 st utan nål Nej Apotek --
Tvåkammarspruta, 1 st med nål Nej Apotek --
Tvåkammarspruta, 1 x 10 st med nål Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies