• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Tiger Balsam Soft salva

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptfritt
?
ATC-kod
M02A, Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta OTC.

Bipacksedel

Bipacksedeln följer med läkemedlets förpackning och beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas.
Tiger Balsam Soft ointment OTC PL
Denna version godkänd: 2015-08-04

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Tiger Balsam Soft ointment OTC SmPC
Denna version godkänd: 2015-08-04
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2004-06-29
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Tiger Balsam soft
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Evolan Pharma AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
18578
?
NPL-id
20040629000023
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Vissa utvärtes läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
kajeputolja 130 mg Aktiv substans
kamfer, racemisk 100 mg Aktiv substans
kryddnejlikolja 15 mg Aktiv substans
levomentol 120 mg Aktiv substans
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Burk 25 g (glas) Ja Fri försäljning Tandläkare
Burk 50 g (plast) Ja Fri försäljning Tandläkare
Burk 25 g (plast) Ja Fri försäljning Tandläkare

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies