• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Metadon Evolan 1 mg/ml oral lösning

Avregistrerat läkemedel
Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
N07BC02, Metadon
?
Narkotika
Ja, förteckning II
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Läkemedlet är avregistrerat. Eventuell dokumentation (t.ex. bipacksedel) hålls inte längre uppdaterad och visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
?
Registreringsstatus
Avregistrerad
?
Godkännandedatum
2006-01-13
?
Avregistreringsdatum
2017-10-23
?
Tidigare läkemedelsnamn
Metadon Pinewood, Metadon Alternova
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Evolan Pharma AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
22425
?
NPL-id
20050428000018
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per ml)

Substans Mängd Roll
metadonhydroklorid 1 mg Aktiv substans
bensoesyra Övrigt hjälpämne
maltitol, flytande Övrigt hjälpämne
propylenglykol Övrigt hjälpämne
Läkemedlet är avregistrerat. Information om förpackningar visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies