• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

RotaTeq oral lösning

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07BH02, Vaccin mot rotavirus, pentavalent, levande, reassortant
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
Utbytbara förpackningar med annan importör finns, se fliken Förpackningsinformation.
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation

Detta läkemedel är centralt godkänt i EU

Det betyder att det är godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i alla EU-länder. Produktinformation hanteras av EMA.
Till produktens översiktssida på EMA:s webbplats
Denna version godkänd: Se EMA:s webbplats

I produktdokumentet EPAR (European public assessment report) hittar du både produktresumé och bipacksedel.

  • Produktresumén finns i början av EPAR-dokumentet. Den riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och sammanfattar läkemedlets egenskaper och användningsområde samt innehåller detaljerad information om till exempel indikation, dosering och biverkningar.
  • Bipacksedeln finns sist i EPAR-dokumentet. Den riktar sig till användare av läkemedlet och beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med läkemedlets förpackning.
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2006-06-27
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
MSD VACCINS
?
Ombud
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB,
?
MT-nummer
22447
?
NPL-id
20050505000047
?
Godkännandeprocedur
Central
?
EUMA-nummer
EU/1/06/348
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per dos)

Substans Mängd Roll
rotavirus, G1 reassortant, levande 2,2 MIE Aktiv substans
rotavirus, G2 reassortant, levande 2,8 MIE Aktiv substans
rotavirus, G3 reassortant, levande 2,2 MIE Aktiv substans
rotavirus, G4 reassortant, levande 2 MIE Aktiv substans
rotavirus, P1 reassortant, levande 2,3 MIE Aktiv substans
sackaros Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Endospipett, 10 x 2 ml (PD: Medartuum AB) Nej Apotek --
Endospipett, 2 ml Nej Apotek --
Endospipett, 10 x 2 ml Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies