• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Mekostest plåster för provokationstest

Avregistrerat läkemedel
Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
V04CL, Allergitest
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Läkemedlet är avregistrerat. Eventuell dokumentation (t.ex. bipacksedel) hålls inte längre uppdaterad och visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
?
Registreringsstatus
Avregistrerad
?
Godkännandedatum
2005-10-21
?
Avregistreringsdatum
2018-09-01
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
SMARTPRACTICE ApS
?
Ombud
Navamedic AB
?
MT-nummer
22474
?
NPL-id
20050512000023
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Plåster 1

Substans Mängd Roll
amylkanelaldehyd 15 mikrog Aktiv substans
bensokain 0,364 mg Aktiv substans
bisfenol A epoxiharts 41 mikrog Aktiv substans
cinkokainhydroklorid 73 mikrog Aktiv substans
etylendiamindihydroklorid 41 mikrog Aktiv substans
eugenol 34 mikrog Aktiv substans
geraniol 70 mikrog Aktiv substans
hydroxicitronellal 54 mikrog Aktiv substans
isoeugenol 15 mikrog Aktiv substans
kaliumdikromat 19 mikrog Aktiv substans
kanelaldehyd 34 mikrog Aktiv substans
kanelalkohol 54 mikrog Aktiv substans
kliokinol 80 mikrog Aktiv substans
klorkinaldol 80 mikrog Aktiv substans
koboltdikloridhexahydrat 16 mikrog Aktiv substans
kolofonium 0,69 mg Aktiv substans
neomycinsulfat 0,19 mg Aktiv substans
nickelsulfathexahydrat 0,16 mg Aktiv substans
perubalsam 0,65 mg Aktiv substans
slånlavsextrakt 70 mikrog Aktiv substans
tetrakainhydroklorid 73 mikrog Aktiv substans
ullfettalkoholer 0,81 mg Aktiv substans
betadex Övrigt hjälpämne

Plåster 2

Substans Mängd Roll
1,3-difenylguanidin 68 mikrog Aktiv substans
2-(4-morfolinylmerkapto)bensotiazol 20 mikrog Aktiv substans
2,2'-ditiobisbensotiazol 20 mikrog Aktiv substans
4-tert-butylfenol-formaldehydharts 41 mikrog Aktiv substans
bensylparahydroxibensoat 0,16 mg Aktiv substans
butylparahydroxibensoat 0,16 mg Aktiv substans
dipentametylentiuramdisulfid 5 mikrog Aktiv substans
disulfiram 5 mikrog Aktiv substans
etylparahydroxibensoat 0,16 mg Aktiv substans
Kathon CG 3,2 mikrog Aktiv substans
kloroallylhexaminiumklorid 81 mikrog Aktiv substans
merkaptobensotiazol 61 mikrog Aktiv substans
metylparahydroxibensoat 0,16 mg Aktiv substans
N-cyklohexyl-2-bensotiazolsulfenamid 20 mikrog Aktiv substans
N-cyklohexyl-N'-fenyl-p-fenylendiamin 25 mikrog Aktiv substans
N-hydroximetylsuccinimid 0,15 mg Aktiv substans
N-isopropyl-N'-fenyl-p-fenylendiamin 10 mikrog Aktiv substans
N-N'-difenyl-p-fenylendiamin 25 mikrog Aktiv substans
p-fenylendiamin 73 mikrog Aktiv substans
propylparahydroxibensoat 0,16 mg Aktiv substans
tetrametyltiurammonosulfid 5 mikrog Aktiv substans
tiomersal 6,5 mikrog Aktiv substans
tiram 5 mikrog Aktiv substans
zinkdibutylditiokarbamat 68 mikrog Aktiv substans
zinkdietylditiokarbamat 68 mikrog Aktiv substans
Läkemedlet är avregistrerat. Information om förpackningar visas därför inte. För mer information kontakta Läkemedelsverket.
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies