• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Eezeneo 25 mg filmdragerad tablett

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Vissa förpackningar receptbelagda
?
ATC-kod
M01AB05, Diklofenak
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Eezeneo film-coated tablet PL
Denna version godkänd: 2016-10-21
Eezeneo film-coated tablet OTC PL
Denna version godkänd: 2016-10-21

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Eezeneo film-coated tablet SmPC
Denna version godkänd: 2016-10-21

Utredningsrapport (Public Assessment Report, PAR)

Utredningsrapporten, som är på engelska, gjordes inför godkännandet/registreringen av läkemedlet. Den innehåller information om utvärderingen av läkemedlets kvalitet, effekt och säkerhet.
Eezeneo film-coated tablet ENG PAR
Denna version godkänd: 2013-10-23
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2008-09-12
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
Meda OTC AB,
?
Ombud
--
?
MT-nummer
22706
?
NPL-id
20050712000052
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
diklofenakkalium 25 mg Aktiv substans
motsvarar diklofenak 22 mg
mannitol Övrigt hjälpämne
natriumlaurilsulfat Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Blister, 10 tabletter Ja Apotek Sjuksköterska, Tandläkare
Blister, 12 tabletter Ja Apotek Sjuksköterska, Tandläkare
Blister, 18 tabletter Ja Apotek Sjuksköterska, Tandläkare
Blister, 20 tabletter Ja Apotek Sjuksköterska, Tandläkare
Blister, 30 tabletter Nej Apotek Sjuksköterska, Tandläkare
Blister, 40 tabletter Nej Apotek Sjuksköterska, Tandläkare
Blister, 80 tabletter Nej Apotek Sjuksköterska, Tandläkare
Blister, 100 tabletter Nej Apotek Sjuksköterska, Tandläkare
Blister, 120 tabletter Nej Apotek Sjuksköterska, Tandläkare

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies