• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

ZOSTAVAX pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07BK02, Vaccin mot bältros, levande försvagat
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
Utbytbara förpackningar med annan importör finns, se fliken Förpackningsinformation.
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation

Detta läkemedel är centralt godkänt i EU

Det betyder att det är godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i alla EU-länder. Produktinformation hanteras av EMA.
Till produktens översiktssida på EMA:s webbplats
Denna version godkänd: Se EMA:s webbplats

I produktdokumentet EPAR (European public assessment report) hittar du både produktresumé och bipacksedel.

  • Produktresumén finns i början av EPAR-dokumentet. Den riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och sammanfattar läkemedlets egenskaper och användningsområde samt innehåller detaljerad information om till exempel indikation, dosering och biverkningar.
  • Bipacksedeln finns sist i EPAR-dokumentet. Den riktar sig till användare av läkemedlet och beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med läkemedlets förpackning.
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2006-05-19
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
MSD VACCINS
?
Ombud
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB,
?
MT-nummer
22767
?
NPL-id
20050721000128
?
Godkännandeprocedur
Central
?
EUMA-nummer
EU/1/06/341
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Pulver

Substans Mängd Roll
varicellavirus, stam Oka/Merck, levande försvagat 19400 PFU Aktiv substans
sackaros Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Pulver i injektionsflaska, spädningsvätska i förfylld spruta 1x (I+II) Nej Apotek --
Pulver i injektionsflaska, spädningsvätska i förfylld spruta 10 x (I+II) Nej Apotek --
Pulver i injektionsflaska, spädningsvätska i förfylld spruta 20 x (I+II) Nej Apotek --
Pulver i injektionsflaska, spädningsvätska i förfylld spruta med bilagd nål 1x (I+II) Nej Apotek --
Pulver i injektionsflaska, spädningsvätska i förfylld spruta med bilagd nål 10x (I+II) Nej Apotek --
Pulver i injektionsflaska, spädningsvätska i förfylld spruta med bilagd nål 20 x (I+II) Nej Apotek --
Pulver i injektionsflaska, spädningsvätska i förfylld spruta med bilagda nålar 1x (I+II) Nej Apotek --
Pulver i injektionsflaska, spädningsvätska i förfylld spruta med bilagda nålar 10 x (I+II) Nej Apotek --
Pulver i injektionsflaska, spädningsvätska i förfylld spruta med bilagda nålar 20 x (I+II) Nej Apotek --
Pulver i injektionsflaska, spädningsvätska i förfylld spruta med fast nål 10 x (I+II) Nej Apotek --
Pulver i injektionsflaska, spädningsvätska i förfylld spruta med fast nål 1 x (I+II) Nej Apotek --
Pulver i injektionsflaska, spädningsvätska i förfylld spruta med bilagda nålar 1x (I+II) (PD: Pharmachim AB) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies