• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Cervarix injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07BM02, Papillomvirus (humant, typ 16, 18)
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation

Detta läkemedel är centralt godkänt i EU

Det betyder att det är godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i alla EU-länder. Produktinformation hanteras av EMA.
Till produktens översiktssida på EMA:s webbplats
Denna version godkänd: Se EMA:s webbplats

I produktdokumentet EPAR (European public assessment report) hittar du både produktresumé och bipacksedel.

  • Produktresumén finns i början av EPAR-dokumentet. Den riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och sammanfattar läkemedlets egenskaper och användningsområde samt innehåller detaljerad information om till exempel indikation, dosering och biverkningar.
  • Bipacksedeln finns sist i EPAR-dokumentet. Den riktar sig till användare av läkemedlet och beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med läkemedlets förpackning.
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2007-09-20
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Cervarix
?
Innehavare av godkännande för försäljning
GlaxoSmithKline Biologicals SA
?
Ombud
GlaxoSmithKline AB
?
MT-nummer
23740
?
NPL-id
20060503000031
?
Godkännandeprocedur
Central
?
EUMA-nummer
EU/1/07/419
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 16, virusliknande partiklar, rekombinant 20 mikrog Aktiv substans
L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 18, virusliknande partiklar, rekombinant 20 mikrog Aktiv substans
3-O-desacyl-4'-monofosforyllipid A 50 mikrog Adjuvans
motsvarar aluminiumoxid, hydratiserad 500 mikrog
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Förfylld spruta, 1 x 0,5 ml, med två nålar Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 0,5 ml, med en nål Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 0,5 ml, utan nål Nej Apotek --
Förfylld spruta, 10 x 0,5 ml, med 10 nålar Nej Apotek --
Förfylld spruta, 10 x 0,5 ml, utan nålar Nej Apotek --
Förfylld spruta, 10 x 0,5 ml, med 20 nålar Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies