• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Priorix Tetra pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07BD54, Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund och vattkoppor, levande försvagat
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Priorix Tetra powder and solvent for solution for injection, pre-filled syringe, Marknadsförs ej för närvarande, SmPC
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2007-10-26
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
GlaxoSmithKline AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
25161
?
NPL-id
20070214000022
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Pulver

Substans Mängd Roll
mässlingsvirus, stam Schwarz, levande försvagat 3 log10 CCID50 Aktiv substans
påssjukevirus, stam RIT 4385, levande försvagat 4,4 log10 CCID50 Aktiv substans
rubellavirus, stam Wistar RA 27/3, levande försvagat 3 log10 CCID50 Aktiv substans
varicellavirus, stam Oka, levande försvagat 3,3 log10 PFU Aktiv substans
fenylalanin Övrigt hjälpämne
laktos (vattenfri) Övrigt hjälpämne
mannitol Övrigt hjälpämne
sorbitol Övrigt hjälpämne
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Injektionsflaska + förfylld spruta, 1 x 1 dos (utan nål) Nej Apotek --
Injektionsflaska + förfylld spruta, 10 x 1dos (utan nålar) Nej Apotek --
Injektionsflaska + förfylld spruta, 20 x 1dos (utan nålar) Nej Apotek --
Injektionsflaska + förfylld spruta, 50 x 1 dos (utan nålar) Nej Apotek --
Injektionsflaska + förfylld spruta, 1 x 1 dos (med 2 nålar) Nej Apotek --
Injektionsflaska + förfylld spruta, 10 x 1 dos (med 20 nålar) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies