• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Boostrix injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07AJ52, Vaccin mot kikhosta, renat antigen, kombinationer med toxoider
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Boostrix suspension for injection, pre-filled syringe PL

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Boostrix suspension for injection, pre-filled syringe SmPC
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2007-10-26
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
Boostrix
?
Innehavare av godkännande för försäljning
GlaxoSmithKline AB
?
Ombud
--
?
MT-nummer
25180
?
NPL-id
20070220000016
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll

Substans Mängd Roll
Bordetella pertussis, filamentöst hemagglutinin 8 mikrog Aktiv substans
Bordetella pertussistoxoid 8 mikrog Aktiv substans
Clostridium tetanitoxoid 5 Lf Aktiv substans
Corynebacterium diphtheriae toxoid 2,5 Lf Aktiv substans
pertaktin 2,5 mikrog Aktiv substans
aluminiumfosfat Adjuvans
aluminiumoxid, hydratiserad Adjuvans
motsvarar aluminium 0,5 mg
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Förfylld spruta 20 x 0,5 ml (utan nål) Nej Apotek --
Förfylld spruta 25 x 0,5 ml (utan nål) Nej Apotek --
Förfylld spruta 50 x 0,5 ml (utan nål) Nej Apotek --
Förfylld spruta 1 x 0,5 ml (utan nål) Nej Apotek --
Förfylld spruta 10 x 0,5 ml (utan nål) Nej Apotek --
Förfylld spruta 1 x 0,5 ml (med nål) Nej Apotek --
Förfylld spruta 10 x 0,5 ml (med nål) Nej Apotek --
Förfylld spruta 20 x 0,5 ml (med nål) Nej Apotek --
Förfylld spruta 25 x 0,5 ml (med nål) Nej Apotek --
Förfylld spruta 50 x 0,5 ml (med nål) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies