• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Ebetrex 20 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
L04AX03, Metotrexat
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Nej
?
Utbytbarhet
Nej
?
Ny viktig säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården
DHPC, Direct Healthcare Professional Communication
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation
Nedan listas de dokument som finns tillgängliga för produkten. Dokument på engelska är märkta ENG. Dokument för receptfria förpackningar är märkta med OTC, vilket betyder over the counter. Översatt till svenska betyder det ”över disk”, det vill säga receptfri.

Bipacksedel

Bipacksedeln riktar sig till användare av läkemedlet. Den beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med förpackningen.
Ebetrex solution for injection pre-filled syringe without safety canula PL
Ebetrex solution for injection pre-filled syringe with safety canula PL

Produktresumé

Produktresumén är en sammanfattning över läkemedlets egenskaper och användning. Här ingår detaljerad information om t.ex. indikation, dosering och biverkningar.
Ebetrex solution for injection pre-filled syringe SmPC
Denna version godkänd: 2019-11-19

Säkerhetsinformation till hälso- och sjukvården (DHPC)

DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) innehåller ny, viktig säkerhetsinformation riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Läs mer på https://lakemedelsverket.se/dhpc
metotrexat-DHPC-2019-09-23
Publiceringsdatum: 2019-09-23
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2009-06-04
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
EBEWE Pharma Ges.m.b.H.Nfg.KG
?
Ombud
Sandoz A/S,
?
MT-nummer
26341
?
NPL-id
20071201000025
?
Godkännandeprocedur
Nationell, decentral eller ömsesidig
?
EUMA-nummer
--
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per ml)

Substans Mängd Roll
metotrexatdinatrium 21,94 mg Aktiv substans
motsvarar metotrexat 20 mg
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Förfylld spruta, 30 x 1 ml (20 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 1,25 ml (25 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 1,5 ml (30 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 0,375 ml (7,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 0,375 ml (7,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 0,375 ml (7,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 0,375 ml (7,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 0,375 ml (7,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 0,375 ml (7,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 0,5 ml (10 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 0,5 ml (10 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 0,5 ml (10 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 0,5 ml (10 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 0,5 ml (10 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 0,5 ml (10 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 0,75 ml (15 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 0,75 ml (15 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 0,75 ml (15 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 0,75 ml (15 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 0,75 ml (15 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 0,75 ml (15 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 0,625 ml (12,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 0,625 ml (12,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 0,625 ml (12,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 0,625 ml (12,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 0,625 ml (12,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 0,625 ml (12,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 0,875 ml (17,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 0,875 ml (17,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 0,875 ml (17,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 0,875 ml (17,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 0,875 ml (17,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 0,875 ml (17,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 1,125 ml (22,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 1,125 ml (22,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 1,125 ml (22,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 1,125 ml (22,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 1,125 ml (22,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 1,125 ml (22,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 1,375 ml (27,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 1,375 ml (27,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 1,375 ml (27,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 1,375 ml (27,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 1,375 ml (27,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 1,375 ml (27,5 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 1 ml (20 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 1,25 ml (25 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 1,5 ml (30 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 1 ml (20 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 1,25 ml (25 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 1,5 ml (30 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 1 ml (20 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 1 ml (20 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 1 ml (20 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 1,25 ml (25 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 1,25 ml (25 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 1,25 ml (25 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 1,5 ml (30 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 1,5 ml (30 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 1,5 ml (30 mg) (utan säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 0,375 ml (7,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 0,375 ml (7,5 mg) ( med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 0,375 ml (7,5 mg) ( med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 0,375 ml (7,5 mg) ( med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 0,375 ml (7,5 mg) ( med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 0,375 ml (7,5 mg) ( med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 0,5 ml (10 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 0,5 ml (10 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 0,5 ml (10 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 0,5 ml (10 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 0,5 ml (10 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 0,5 ml (10 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 0,625 ml (12,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 0,625 ml (12,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 0,625 ml (12,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 0,625 ml (12,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 0,625 ml (12,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 0,625 ml (12,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 0,75 ml (15 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 0,75 ml (15 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 0,75 ml (15 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 0,75 ml (15 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 0,75 ml (15 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 0,75 ml (15 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 0,875 ml (17,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 0,875 ml (17,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 0,875 ml (17,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 0,875 ml (17,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 0,875 ml (17,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 0,875 ml (17,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 1 ml (20 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 1 ml (20 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 1 ml (20 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 1 ml (20 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 1 ml (20 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 1 ml (20 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 1,125 ml (22,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 1,125 ml (22,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 1,125 ml (22,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 1,125 ml (22,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 1,125 ml (22,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 1,125 ml (22,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 1,25 ml (25 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 1,25 ml (25 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 1,25 ml (25 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 1,25 ml (25 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 1,25 ml (25 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 1,25 ml (25 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 1,375 ml (27,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 1,375 ml (27,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 1,375 ml (27,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 1,375 ml (27,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 1,375 ml (27,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 1,375 ml (27,5 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 1 x 1,5 ml (30 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 4 x 1,5 ml (30 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 5 x 1,5 ml (30 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 6 x 1,5 ml (30 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 12 x 1,5 ml (30 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --
Förfylld spruta, 30 x 1,5 ml (30 mg) (med säkerhetskanyl) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies