• 2. Träfflista
  • 3. Detaljinformation

Synflorix injektionsvätska, suspension

Nedan visas generell information om läkemedlet. Information som exempelvis beskriver hur läkemedlet verkar, hur det ska användas eller när det inte är lämpligt att använda läkemedlet finns i bipacksedel samt i andra produktdokument, se dokumenten nedan i fliken Dokument.
?
Receptstatus
Receptbelagt
?
ATC-kod
J07AL52, Vaccin mot pneumokockinfektioner, renade polysackaridantigener och Haemophilus influenzae, konjugerat
?
Narkotika
Nej, ej narkotika
?
Särskilda regler för biverkningsrapportering
Ja
?
Utbytbarhet
Nej
  • Dokument
  • Registreringsinformation
  • Innehåll
  • Förpackningsinformation

Detta läkemedel är centralt godkänt i EU

Det betyder att det är godkänt av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i alla EU-länder. Produktinformation hanteras av EMA.
Till produktens översiktssida på EMA:s webbplats
Denna version godkänd: Se EMA:s webbplats

I produktdokumentet EPAR (European public assessment report) hittar du både produktresumé och bipacksedel.

  • Produktresumén finns i början av EPAR-dokumentet. Den riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och sammanfattar läkemedlets egenskaper och användningsområde samt innehåller detaljerad information om till exempel indikation, dosering och biverkningar.
  • Bipacksedeln finns sist i EPAR-dokumentet. Den riktar sig till användare av läkemedlet och beskriver hur läkemedlet verkar och hur det ska användas. Bipacksedeln följer med läkemedlets förpackning.
?
Registreringsstatus
Godkänd
?
Godkännandedatum
2009-03-30
?
Avregistreringsdatum
--
?
Tidigare läkemedelsnamn
--
?
Innehavare av godkännande för försäljning
GlaxoSmithKline Biologicals SA
?
Ombud
GlaxoSmithKline AB
?
MT-nummer
26451
?
NPL-id
20071220000068
?
Godkännandeprocedur
Central
?
EUMA-nummer
EU/1/09/508
?
Produktkategori
Läkemedel
?
Maskinell dosdispensering
Läkemedlet har inget brytningstillstånd för maskinell dosdispensering

Innehåll (per dos)

Substans Mängd Roll
pneumokockpolysackarid typ 1 1 mikrog Aktiv substans
pneumokockpolysackarid typ 14 1 mikrog Aktiv substans
pneumokockpolysackarid typ 18c 3 mikrog Aktiv substans
pneumokockpolysackarid typ 19f 3 mikrog Aktiv substans
pneumokockpolysackarid typ 23f 1 mikrog Aktiv substans
pneumokockpolysackarid typ 4 3 mikrog Aktiv substans
pneumokockpolysackarid typ 5 1 mikrog Aktiv substans
pneumokockpolysackarid typ 6b 1 mikrog Aktiv substans
pneumokockpolysackarid typ 7f 1 mikrog Aktiv substans
pneumokockpolysackarid typ 9v 1 mikrog Aktiv substans
aluminiumfosfatgel Adjuvans
motsvarar aluminium 0,5 mg
Clostridium tetanitoxoid 8 mikrog Konjugand
Corynebacterium diphtheriae toxoid 5 mikrog Konjugand
protein D 13 mikrog Konjugand
Nedan visas alla godkända förpackningar. Eventuellt marknadsför företaget inte alla förpackningar.
Förpackningsbeskrivning* Receptfri Tillåtna försäljningsställen** Utökad förskrivningsrätt***
Injektionsflaska, 100 x 1 dos (0,5 ml) Nej Apotek --
Injektionsflaska, 10 x 1 dos (0,5 ml) Nej Apotek --
Injektionsflaska, 1 x 1 dos (0,5 ml) Nej Apotek --

* I förekommande fall anges även parallelldistributör (PD). För information om parallelldistribution läs mer

** Information om försäljning av receptfria läkemedel, läs mer

*** Information om förskrivningsrätter, läs mer

 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies